2019-06-26 08:25Pressmeddelande

Fortsatt hög tillväxtvilja hos företagen i Kalmar län

Åtta av tio vill nyanställa

Tillväxtviljan i Kalmar län är fortsatt hög och högre jämfört med förra året. Hela 93 procent av länets små och medelstora företag har tillväxtambitioner, vilket är den högsta andelen i landet. Åtta av tio företag vill nyanställa och närmare 80 procent vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner. – Vi hoppas att vi kan få en rejäl tillväxt bland våra drygt 10.000 aktiebolag framöver och som dessutom har en hög efterfrågan på arbetskraft. Det är också glädjande att tre av tio företag har en potential att växa internationellt, säger David Lengström, VD Almi Kalmar län.

Stor potential internationellt
En tredjedel av företagen i länet exporterar och över 40 procent importerar varor och tjänster. Av de som inte har export uppger nästan var tredje företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

En tredjedel av företagen har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst
Över hälften av företagen i länet anser att de har en skalbar affärsidé, som innebär att man kan öka sin produktion och expandera till en låg merkostnad. En tredjedel av företagen har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren och något fler räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren. – Det är en hög innovationskraft i länets företag och Almi har en stark inriktning att ge just de företagen det stöd som de efterfrågar, säger David Lengström.

Företagen satsar på hållbarhet
Fyra av tio företag anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens konkurrenskraft. Närmare åtta av tio företag kommer i hög eller i viss grad att göra satsningar inom hållbarhet de närmaste åren.

Största tillväxthindret att finna rätt kompetens
Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens. Det näst största hindret är kapital. – För företag som vill växa är finansiering en trång sektor. Almi kan tillgodose en mindre del och bli en dörröppnare till bankerna. Därför är det glädjande att företagen länet i mindre grad upplever att det är svårt att finna finansiering, säger David Lengström.

2019

%

 

Andel med ambition att växa

Andel som vill nyanställa inom tre år

Andel med potential att internationalisera

Andel som vill satsa på hållbarhet

Andel som avser att lansera en ny produkt inom tre år

Länet

93

79

30

78

37

Riket

83

71

32

75

46

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden april – maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 250 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda.

Om Almi
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.

Kontaktperson

David Lengström
VD, Almi Kalmar län
David Lengström