2015-09-18 20:31Nyheter

Fest på Västerås slott när årets mentorer utsågs

Årets Mentorer i Västmanland utsedda av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum

– En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas och kan få sitt företag att växa och överleva, säger Agneta Persson hos Almi Företagspartner Mälardalen. Simona Hef, Nyföretagarcentrum Västerås instämmer. De båda representerar de två organisationer som varje år utser Årets Mentorer i länet.

Margareta Gustafsson har utsågs till Årets Mentor 2015 i kategorin Utveckla företag. Årets Mentor i kategorin Starta företag blev Magnus Odéen. De båda mottog under torsdagen sina priser vid en ceremoni på Slottet i Västerås. Prisutdelare var landshövding Håkan Wåhlstedt. I och med att de mottagit utmärkelsen i Västmanland är de också nominerade till Årets Mentor i Sverige.

– En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas och kan få sitt företag att växa och överleva, säger Agneta Persson hos Almi Företagspartner Mälardalen. Simona Hef, Nyföretagarcentrum Västerås instämmer. De båda representerar de två organisationer som varje år utser Årets Mentorer i länet.

Margareta Gustafssons adept: Hon är lyhörd, erfaren och ödmjuk

Årets mentor i kategorin Utveckla företag, Margareta Gustafsson, är vice VD på Fibra, som driver ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Mälardalen.

- Jag har lärt känna mig själv och fått mer verktyg i mitt ledarskap. Hon är otroligt lyhörd och erfaren och en ödmjuk och prestigelös person som guidat mig genom ett antal olika frågeställningar, säger adepten Fredrik Eriksson som driver Kolbäcks Återvinning. Ett företag som verkar inom återvinning, rivning, sanering och trading av material.

Juryns motivering till Margareta Gustafssons utmärkelse

Hon har på ett mycket förtjänstfullt sätt stöttat Fredrik Eriksson i hans roll som ledare och generöst delat med sig av sina samlade erfarenheter från olika chefsroller. Det har medfört att adepten har utvecklat sitt ledarskap och i ökad utsträckning lämnat ifrån sig ansvar för ledningen. Nu tar han steget från att vara VD till att mer fokusera på att utveckla produktion och logistik i företaget. Under mentoråret har företaget utvecklats positivt genom att effektivisera sina rutiner och rusta för en ökad tillväxt i framtiden.

Magnus Odéens adept: Mina problem vid uppstarten har blivit små

Årets mentor i kategorin Starta företag, Magnus Odéen, är försäljningschef på QuickNet i Västerås.

- Jag har fått mina idéer bekräftade och utförda med hjälp av honom. Han är en positiv idéspruta som ger mycket energi. Mina problem vid uppstarten har blivit små och obefintliga. Jag har aldrig tvekat att lägga in ytterligare en växel, säger hans adept Jenny Wikman, som driver företaget Miniroom.se. En nätbutik med inredningsprodukter till barnrum.

Juryns motivering till Magnus Odéens utmärkelse

Han har på ett föredömligt sätt motiverat och drivit på sin adept och fått henne att se möjligheter snarare än problem. Det är viktigt när en person ska ta sitt första kliv som företagare. Han har också bromsat sin adept när hon har velat springa lite för fort. Företaget har under mentoråret expanderat, ökat antalet anställda och fått en marknad utanför Sverige.

Årets mentor i Sverige

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor avseende både befintliga och blivande företag i Sverige sker den 6 november i samband med mässan Starta Eget i Älvsjö.

Om mentorprogrammen

Utmärkelsen Årets mentor delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige. På uppdrag av Näringsdepartementet driver de båda organisationerna mentorprogram som riktar sig dels till företag som befinner sig i uppstartsfasen och vill utvecklas, dels till etablerade företag som vill öka tillväxten och arbeta målinriktat tillsammans med en mentor. Almi vänder sig till de etablerade företagen och NyföretagarCentrum till blivande företagare i uppstartsfas. Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1 500-2 000 mentorpar i de två mentorprogrammen.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Persson, Almi Företagspartner Mälardalen, 021-10 78 02

Simona Hef, NyföretagarCentrum Västerås, 021-30 91 00

Margareta Gustafsson, Årets mentor Utveckla företag, 021-39 54 22

Magnus Odéen, Årets mentor Starta företag, 070-981 46 84


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.