Välkommen till Almis pressrum


Pressmeddelanden

Almi i media

Almi på Facebook

Om Almis pressrum

Välkommen till Almis pressrum. Här hittar du pressmeddelanden från Almi Företagspartner AB och Almis regionala bolag. Under nyheter kan du välja att se nyheter från ett specifikt bolag. Under pressmaterial hittar du bland annat vår logotyp och högupplösta bilder på vd:ar i Almi-koncernen.

Här kan ni ta del av Almi Invests pressrum.

Kontaktperson

Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi

Vi investerar i framtida tillväxt

Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.