2011-03-10 09:10Pressmeddelande

135 mkr till 49 företag

–Vi har gjort det möjligt för en hel del företag att kunna attrahera privat riskkapital. Många av våra investeringspartners hade aldrig investerat utan vår medverkan., säger Jan Bengtsson vd för Almi Invest.

Nio av tio av företagen är i en tidig expansionsfas och flest investeringar gjordes i företag inom IT och kommunikation och därefter inom industri och transport samt handel men också inom life science och energi- och miljöområdet.

Investerar i företagens tidiga utvecklingsfaser
Almi Invest startade under 2009 och verksamheten tog ordentlig fart under 2010. Det totala investeringskapitalet är drygt en miljard kronor som ska investeras i ett par hundra företag. Inriktningen är att investera i tidiga skeden i mindre företag som står inför en tillväxtfas.  

– Mindre företag med mindre kapitalbehov har svårare att attrahera traditionella riskkapitalister. Det stora antalet förfrågningar till Almi Invest visar att vi verkligen fyller ett tomrum som tidigare fanns på riskkapitalmarknaden, säger Jan.

– Alla våra investeringar sker i samverkan med privata aktörer. Det är viktigt att vi inte konkurrerar med kommersiella aktörer, fortsätter Jan.

Investerar till skillnad från andra i de flesta branscher
Almi Invest investeringar är spridda över ett flertal branscher. Sedan ALmi Invest bildades har man gjort totalt 70 investeringar om totalt 185 miljoner kronor.

– I och med att vi finns över hela landet och kan utnyjtta Almi-koncernens nätverk, har vi möjlighet att få kontakt med företag i hela landet, inta bara i storstäderna där det privata riskkapitalet annars ofta återfinns, säger Jan Bengtsson.

Det blir lättare att finna investeringspartners
Det är fortfarande mycket ont om riskvilligt kapital i tidiga skeden. Majoriteten av Almi Invest Investeringspartners är så kallade företagsänglar, det vill säga privatpersoner med investeringskapital. Antalet företagsänglar har ökat under senare tid. Troligtvis har änglarna påverkats positivt av börsuppgången under 2010.

Ska kunna attrahera andra investerare
Kriterierna för de företag som Almi Invest investerar i är att det ägs och drivs av hängivna entreprenörer, att de står inför en tillväxtfas och har möjlighet till långsiktig värdetillväxt.

– Inflödet av intressanta investeringspropåer var mycket bra under 2010. Och intresset fortsätter även i år. Det är många intressanta företag som kontaktar oss, säger Jan Bengtsson.

Om Almi Invest AB
Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer. www.almiinvest.se

För mer information
Jan Bengtsson. VD Almi Invest, 070-860 47 71
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör ALMI Företagspartner 070-314 34 34Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.