2013-10-01 08:54Pressmeddelande

1,5 % av landets företag drivs av unga entreprenörer:

Det behövs fler unga företag som växer
Almi startar specialanpassat mentorprogram

Av Sveriges ca 427.000 aktiebolag drivs ca 6.500 eller 1,5 % av unga entreprenörer som är 30 år eller yngre. Av dessa är 20 % kvinnor. För att öka möjligheterna för unga företagare som är beredda att växa startar Almi på uppdrag av regeringen ett alldeles unikt mentorprogram, särskilt utformat för unga företagare. – Många av de unga entreprenörerna är tillväxthungriga och har en stark potential men har mindre erfarenhet av företagande. Vi är övertygade om att en erfaren mentor, en utbildning i framför allt styrelsearbete och tillgång till ett affärsnätverk skulle påskynda tillväxten i företagen. Det är i branscher i förändring som en mentor kan få en särskild betydelse, säger Marie Ahlgren, affärsområdeschef hos Almi.


En mentor och ett utbildningsstipendium på 10.000 kronor
Mentorprogrammet Unga Entreprenörer startar efter årsskiftet och rekryteringen är i full gång. 120 unga företagare kommer att antas och får förutom en mentor, ett affärsnätverk också ett utbildningsstipendium på 10.0000 kronor. Den egna insatsen är 1.000 kronor medan värdet för varje deltagare uppskattas till 60.000 kronor. De som inte får plats i just denna specialsatsning kan dessutom söka till Almis löpande mentorprogram.

Unga företagare anställer unga medarbetare
De närmare 6.500 aktiebolagen som drivs av unga företagare omsätter tillsammans ca 30 miljarder kronor och har drygt 17.000 anställda. De allra flesta aktiebolag omsätter under 2 mkr. 2.286 aktiebolag har över 2 mkr i omsättning. 211 företag omsätter mer än 20 mkr och står för hela 60 % av den totala omsättningen och närmare 40 % av de anställda. – De unga företagarna garanterar förnyelse i näringslivet och de anställer i högre utsträckning unga medarbetare. Därför är det extra viktigt att de får en möjlighet att växa, säger Marie Ahlgren.

Potential att växla upp den enskilda firman till aktiebolag
Drygt 41.000 unga entreprenörer 30 år eller yngre driver sitt företagande i form av en enskild firma. Det mosvarar 8,3 % av alla enskilda firmor i landet. Högst andel enskilda firmor som drivs av unga företagare finns i Stockholms län med 10,9 % och lägst i Västernorrland 5,8 %. – När man satsar på tillväxt är det en fördel att driva företaget som ett aktiebolag. Tröskeln för att bilda ett aktiebolag är sedan något år lägre, då kravet på egen insats har sänkts till 50.000 kronor, säger Marie Ahlgren.

Kvinnor finns i branscher med hög tillväxtpotential
Andelen unga företagare som är kvinnor är 20% i aktiebolagen och 39% i enskilda firmor. Ju högre omsättningen är desto lägre blir andelen kvinnor. Bland företagen med en omsättning över 20 mkr är andelen kvinnor 12 %. – Kvinnor startar i högre utsträckning företag inom branscher som är personaintensiva och där vi ser stora framtida samhällsutmaningar som exempelvis vård och omsorg. Detta är branscher med stort förändringstryck och stor tillväxtpotential både nationellt och internationellt, säger Marie Ahlgren.

Det unga företagandet i Sverige
För tabell se bifogad word-dokument.

De statistiska uppgifterna grundar sig på material från UC och Bolagsverket.

För ytterligare information,
Marie Ahlgren, affärsområdeschef Rådgivning, Almi Företagspartner, mobil 070-980 89 50

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.