2011-11-08 22:20Pressmeddelande

2 miljoner till Västra Götalands små företag inom kulturella och kreativa näringar

null

Nu finns det pengar att söka för affärsutveckling för småföretagare inom kulturella och kreativa näringar i Västra Götaland. Bakom satsningen står Tillväxtverket i samarbete med partnerskapet TILLVÄXT VGR – samling för företagsutveckling i Västra Götaland. Syftet är att bidra till förnyelse och stärkt konkurrenskraft i företag inom kulturella och kreativa näringar i Västra Götaland.

Kulturella och kreativa näringar består av många små och något färre medelstora företag. Delar av de här företagens marknad är förhållandevis ny och relativt outvecklad. Samtidigt finns en stor innovationskraft och kompetens som kan utvecklas och spridas i högre utsträckning än vad som görs idag. För att stimulera till förnyelse och konkurrenskraft driver Tillväxtverket tillsammans med Partnerskapet TILLVÄXT VGR en satsning på utvecklingscheckar till småföretagare inom kulturella och kreativa näringar.

–  Stödet ges till små företag som behöver hjälp med att utveckla företagets arbetssätt, tjänster och varor. På så sätt stärks konkurrenskraft och bidrar till förnyelse i denna sektor, säger Christer Löfqvist, projektledare på TILLVÄXT VGR. Vår roll är att hjälpa företagen med rådgivning och att fungera som en länk mellan företagen och Tillväxtverket.

Företagen kan söka ”små” eller ”stora” utvecklingscheckar för externa kostnader. De små är på mellan 10 000 och 25 000 kr. För dessa krävs ingen medfinansiering och de ska huvudsakligen gå till affärsutveckling och förstudier. De stora är på mellan 50 000 och 350 000 kr. Här krävs kontant medfinansiering på 30 % d.v.s. bidraget är 70 % av den externa kostnaden för utvecklingsinsatsen. Bidraget ska gå till utveckling av tjänster, arbetssätt eller varor. Tjänsteföretag prioriteras framför varuproducerande.

Företagen ska ha minst 1, dock högst 50, anställda. Ingår företaget i en koncern får antalet anställda i koncernen uppgå till högst 250.

Ansökningar om bidrag behandlas löpande så länge medel finns tillgängliga. 

Kortfakta om partnerskapet TILLVÄXT VGR

Partnerskapet består av följande aktörer: Västra Götalandsregionen, Innovationsbron AB, Business Region Göteborg AB, samt Almi Företagspartner Väst AB.

Mer information om stödet och partnerskapet finns på vår hemsida www.tillvaxtvgr.nu 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Löfqvist, Almi Företagspartner Väst AB, 0705-36 46 00

E-post: christer.lofqvist@almi.se

Christer Oom, Almi Företagspartner Väst AB, 0708-60 58 40

E-post: christer.oom@almi.se

Se även www.tillvaxtvgr.nu för ytterligare information om programmet

ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

Från våra kontor i Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan arbetar vi över hela länet och vi är väl bekanta med förutsättningarna i hela Västra Götaland.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.