2009-07-01 09:54Pressmeddelande

200 kvinnor utvalda till regeringens styrelseprogram


Regeringens satsning på ett nationellt styrelseprogram för kvinnor har väckt stort intresse. 1 400 kvinnor har ansökt om platser i det exklusiva programmet. Nu har 200 av dessa valts ut.
Den 23 mars lanserade näringsminister Maud Olofsson det nationella styrelseprogrammet för kvinnor, Styrelsekraft. Sedan dess har trycket varit stort på Almi Företagspartner som hanterar programmet. Nu har jurygrupperna som består av representanter för näringsliv och offentlig sektor valt ut 200 personer till programmet som startar i september 2009 och löper under ett år. Deltagarna får möjligheten att tillsammans med sina mentorer utveckla kontaktnät och sin personliga kompetens inom styrelsearbete, samtidigt som de tilldelas utbildningsstipendier om 10 000 kronor vardera.

- Genom det nationella programmet ges 200 kvinnor möjlighet att utveckla sina färdigheter i styrelsearbete och bygga viktiga nätverk. Att så många kvinnor under så kort tid har sökt sig till programmet är ett kvitto på att behovet finns, säger näringsminister Maud Olofsson.

Jurygrupperna har haft ett tufft jobb. Kompetens och erfarenhet hos de sökande har legat på en mycket hög nivå.

Jurygrupperna har arbetat efter ett antal gemensamma kriterier i syfte att identifiera en bredd bland de sökande. Kompetens inom områden som ekonomi, finans, affärsutveckling, ledarskap, och internationell erfarenhet har beaktats. Juryn har också bedömt vilka sökande som har de största möjligheterna att gå in i en styrelse direkt efter genomgånget program.

- Det finns ett mycket stort antal kvinnor som är beredda att gå in i styrelser redan idag, oavsett om det gäller inom offentlig sektor eller näringsliv. Argumentet att de inte har tid eller inte är kompetenta håller inte. Att en stor del av de kvinnor som nu tagits ut inte redan sitter i externa styrelser är minst sagt förvånande. Viktigt nu är att näringslivet och samhället i stort tar tillvara den kompetensbank som faktiskt finns och som nu kommer att förädlas ytterligare genom Styrelsekraft, säger Birgitta Wildenstam.

Juryn har bestått av:

Salvatore Grimaldi, ägare och grundare av Grimaldi Industri Group
Magnus Cavalli - Björkman, vd och koncernchef Forex Bank
Catarina af Sandeberg, juris dr och kvoteringsutredare
Hans-Eric Almebäck, vd Toyota Sverige
Satish Zen, vd Senior Works
Eva Cederbalk, vd SBAB
Erling Gustafsson, vd Sjätte AP Fonden
Johan Malmqvist, vd Getinge
Lars-Gunnar Skötte, vd Elanders Sverige AB
Elisabeth Litzmark, vd Elitor,
Lars Härenstam, advokat
Bo Jacobson, CFO Trelleborg
Gunnel Smedstad, vd Justinas
Bertil Tannåker entreprenör och företagsbyggare
Sten-Anders Gustafsson, vd Almi Nord
Anita Boström, regionchef STF
Anna Lassinanti, chef för Landstinget Västerbottens regionala utveckling
Linda From, hotellägare, turismentreprenör.
Majvor Müller, företagare och författare

Ett antal sökande som redan har plats i ett flertal externa styrelser och börsstyrelser har inte tagits ut i programmet. Juryns motivering är att dessa redan befinner sig på den arena som innebär att de kan komma ifråga för styrelseuppdrag.

Listen på de 200 deltagarna i programmet finns på www.almi.se/styrelsekraft

Om Styrelsekraft
På uppdrag av regeringen med syfte att främja en hållbar ekonomisk tillväxt, startade Almi våren 2009 ett projekt kallat Styrelsekraft. Styrelsekraft är ett nationellt mentorprogram som riktar sig till kvinnor med hög kompetens och erfarenhet, med förutsättningar att sitta i en bolagsstyrelse. Genom projektet får 200 utvalda kvinnor i både näringsliv och offentlig sektor möjlighet att delta i ett unikt nationellt mentorprogram. Kvinnorna får möjlighet att öka sina erfarenheter och kunskaper inom styrelsearbete. De kommer också att kunna bygga kontaktnät och få möjlighet att skapa sammanhang som innebär att de på ett naturligt sätt kan komma att ses som påtänkta styrelseledamöter.

För ytterligare information kontakta:
Birgitta Wildenstam, projektledare, tel 0708-145 185.
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.