2009-09-28 11:50Pressmeddelande

200 miljoner i nytt riskkapital till företag i norra Norrland

Ett nybildat riskkapitalbolag tillför 200 miljoner i riskkapital till företag i norra Norrland

Det nya riskkapitalbolaget, Partnerinvest i Norr AB, är bildat i samverkan mellan Norrlandsfonden och Almi för att öka det regionala utbudet av ägarkapital till nya och växande företag i Norrbotten och Västerbotten. Satsningen görs med stöd av finansiering från EUs strukturfondsmedel och mot bakgrund av de brister som finns i kapitalförsörjningen till företag i tidiga skeden. Målet är att fler företag ska starta och växa genom en förbättrad kapitalförsörjning och att verksamheten ska kunna medverka i utveckling och förnyelse av näringslivet i regionen.

Partnerinvest i Norr ägs till lika delar av Norrlandsfonden och Almi Invest AB. Övriga finansiärer i fonden, förutom EUs regionala fond, är Länsstyrelsen i Norrbotten respektive Västerbotten, region Västerbotten samt Almi Företagspartner Nord. Alla investeringar kommer att genomföras i partnerskap med privat riskkapital vilket sammanlagt ger en förstärkning av utbudet av riskkapital på nära 400 miljoner kronor i Norrbotten och Västerbotten.

Bolaget leds av en styrelse på fem ledamöter med Erik Fahlgren, Skellefteå som ordförande. Styrelsen i övrigt består av Kent Bergström, Umeå, Susanne Jangdal, Luleå, Ingrid Näsström, Skellefteå samt Jan Bengtsson Vd Almi Invest. Rekrytering av Vd pågår.

Syftet är att i nära samverkan med privata investerare ta vara på och medverka i utvecklingen av den tillväxtpotential som finns i regionens företag. Företagen ska erbjudas möjligheten att förstärka sitt eget kapital och samtidigt kunna tillföras kompetens, erfarenhet och affärskontakter av både Partnerinvest och dess medinvesterande partners.

"Vi har under en lång tid noterat brister vad gäller tillgång till riskkapital i regionen. Nu är vår förhoppning att fler företag ska kunna växa utifrån en stabilare kapitalbas med den förbättrade kapitalförsörjning som Partnerinvest medverkar till", säger Lars-Olov Söderström VD för Norrlandsfonden.

"Vi är övertygade om att bolaget kommer att bidra till att regionen får en ökad konkurrenskraft och att sysselsättningen på sikt ökar" säger Sten-Anders Gustafsson VD för Almi Företagspartner Nord.

För mer information

Lars-Olov Söderström VD Norrlandsfonden 070-6264256

Sten-Anders Gustafsson, VD Almi Företagspartner Nord AB, 090-100771

Almi Företagspartner

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag. Riskkapitalverksamheten bedrivs i Almi Invest AB som är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en oberoende stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än den lokala marknaden. Norrlandsfonden erbjuder lån, konvertibla skuldebrev och olika former av garantier för nyetablering, utveckling och expansion i små och medelstora företag.

 


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.