2015-12-14 11:00Pressmeddelande

22 miljoner till 500 småföretagare i Västmanland och Örebro län

Projektmedel från EU:s socialfond om 22 miljoner kronor har beviljats Almi Företagspartner i Mälardalen. Almi blir projektägare i det treåriga projektet Stuns och de 22 miljonerna kommer att ge 500 av länets småföretagare möjlighet att genom kompetenshöjande insatser utvecklas och växa.

Nu får 500 av Västmanland- och Örebro läns småföretagare chansen att utvecklas och växa. 22 miljoner i EU-stöd har beviljats projektägaren Almi som nu ska se till att projektstödet går till länens småföretagare.

De kompetenshöjande insatserna som i innehåll består av analys och utbildningar kommer att genomföras i samverkan med regionens kommuner, näringslivsfrämjande aktörer och utbildningsorganisationer.

- Beslutet från ESF-rådet om projektet och de 22 miljonerna är oerhört glädjande och goda nyheter för småföretagare i Västmanland och Örebro län. Det är ett stort förtroende att tilldelas projektet och från Almis håll ser vi att projektet på sikt kommer att generera fler växande företag i länet, säger Billy Bergåker, VD för Almi Företagspartner i Mälardalen.

Fakta och bakgrund: Projektet Stuns

  • Projektägare: Almi Företagspartner i Mälardalen
  • EU-stöd genom Europeiska Socialfonden, 22 miljoner kronor

Regionen bestående av Västmanland och Örebro län, behöver utveckla näringslivsstrukturen då sammansättningen huvudsakligen består av ett fåtal mycket stora företag och över 90 % solo- och mikroföretag (0-9 anställda). Små företag som av flera skäl behöver utvecklas och växa. Många av dessa små företag arbetar, bland annat på grund av bristande insikt, tid och i viss mån kompetens i mycket liten utsträckning med att utveckla sina affärer. Vare sig på en nationell eller internationell arena.

Projektet kommer att genomsyras av ett icke-diskriminerande perspektiv och allas likaberättigande. Frågor som jämställdhet, tillgänglighet och integration kommer att lyftas fram och följas upp hela projektperioden.

För ytterligare information

Billy Bergåker, VD, Almi Företagspartner i Mälardalen: 021-10 78 04, billy.bergaker@almi.se

Bo Persson, Affärsrådgivare, Almi Företagspartner i Mälardalen, 021-10 78 03, bo.persson@almi.se

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.