2006-02-13 10:53Pressmeddelande

3 000 nya jobb hos Almis kunder

Över 3 000 nya jobb och en omsättningsökning på 8 miljarder kronor. Det har företag som blev kunder till Almi år 2001 genererat sedan dess. Det visar en undersökning som genomförts av Statistiska Centralbyrån. Företagen har följts upp under en treårsperiod och Almi-kunderna både nyanställer fler och har högre omsättningsökningen jämfört med genomsnittet. Över 2 000 av jobben skapades i nya företag, det visar att nyföretagandet är viktig för att skapa fler arbetstillfällen.

Råd och lån ger resultat
Åren efter 2001 kännetecknades av en svag konjunktur och i ett genomsnitt av jämförbara företag har i stället antalet anställda och omsättning minskat.
- Det här är ett kvitto på att den finansiering och rådgivning som vi tillhandahåller ger resultat på tillväxten, säger Göran Lundwall, Almis koncernchef.

Kontrollgruppen minskade antalet anställda
Efter den inledande kontakten med Almi följer SCB upp kunderna under tre år. I genomsnitt ökar omsättningen med 23 procent och antalet anställda med 11 procent. Som jämförelse tar SCB fram en kontrollgrupp av liknande företag. I den gruppen minskade omsättning med 1 procent och antalet anställda med hela 13 procent.

Tjänsteföretagen anställer
Undersökningen visar också att tillverkande företag har utsatts för allt hårdare konkurrens. En hög omsättningsökning men knappast några nyanställningar alls visar att branschen tvingats till rationaliseringar. Tjänsteföretagen däremot behöver folk. Mer än 2 000 av de nya jobben har skapats i tjänsteföretag.

Stockholm, Gävleborg och Gotland anställer mest
Vissa skillnader återfinns bland de regionala Almi-bolagens kundföretag. Den procentuella ökningen av antalet anställda har varit störst i Stockholm, Gävleborg och Gotland. Omsättningsökningen har varit störst i Gävleborg, Skåne och Gotland. - Flertalet de nystartade företagen har fått hjälp med lån från Almi. Dessa företag har svårt att finna finansiering på annat håll och sannolikheten att företaget aldrig kunnat starta är stor. Det visar att vår riskvilliga finansiering ger resultat och att man med offentliga medel kan påverka tillväxten, säger Göran Lundwall.

Undersökningens uppläggning
De företag som har studerats är företag som fått någon form av insats från ALMI under 2001 och följs upp avseende omsättning och antal anställda under tidsperioden 2000 – 2004. Utvecklingen jämförs med kontrollgrupper framtagna av SCB. Kontrollgrupperna är ett urval av företag enligt SCB:s Företagsregister som i så stor grad som möjligt liknar Almis företag och har samma fördelning på bransch, storlek (mätt som antal anställda), län och juridisk form.

Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet. Almi är en koncern med moderbolag och 21 regionala bolag som ägs av staten tillsammans med regionala ägare.

Stockholm den 13 februari 2006
För ytterligare information: Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner,
tel 070-314 34 34


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.