2020-03-27 06:30Pressmeddelande

3 miljarder till Almi - lanserar lån att brygga över företagens kris

Anna Rosengren, VD på Almi GävleDalaAnna Rosengren, VD på Almi GävleDala

Den pågående krisen påverkar många av Hälsinglands små och medelstora företag kraftigt. Uteblivna intäkter slår hårt mot företagen som behöver se över sin likviditet och finansieringssituation. För att underlätta för företag att överbrygga svårigheterna lanseras nu Almis Brygglån.

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

- Syftet med lånet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till den situation som har skapats av Corona-viruset. Det är en möjlighet för företag som har haft en välfungerande verksamhet innan krisen men som under rådande omständigheter inte har tillräcklig tillgång till kapital, säger Anna Rosengren VD på Almi GävleDala

Brygglånet innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till ränte- och amorteringsanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig i, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

- I GävleDala-regionen har vi en hög företagstäthet och den stora majoriteten är små och medelstora företag. Man kan säga att det är dessa företag som är ryggraden i näringslivet i vår region. Att de lyckas överleva den kris vi har framför oss nu kommer vara avgörande för alla oss som vill leva verka och bo här, säger Anna Rosengren.

 

Almis lånefond har förstärkts med 3 miljarder kronor

För att lindra de negativa konsekvenserna är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera. Här har Almi en viktig roll att fylla och regeringen har därför ställt nödvändiga resurser till förfogande. För att undvika att bärkraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov beslutade regeringen den 20 mars att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Detta möjliggör lanseringen av Almis Brygglån.

- Det är många företag som kontaktar Almi just nu. Det är ett högt tryck på våra rådgivare och vi organiserar oss för att möta behovet. Vi har en mycket kraftig ökning av antalet låneansökningar och amorteringsuppskov. Behovet hos små och medelstora företag är stort och akut och vi hoppas kunna ge dem bättre förutsättningar med det här särskilt anpassade Brygglånet som vi nu lyckats att snabbt ta fram, säger Anna Rosengren.  

Ansvarsfull och sund kreditgivning

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att Almi i sin rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar kundens behov och återbetalningsförmåga. Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen med fokus på de små och medelstora företagen.

www.almi.se/brygglan

För ytterligare information kontakta:

Anna Rosengren, VD Almi Företagspartner GävleDala AB, 072-508 88 64

Lina Renberg, Marknad och Kommunikation, 072-508 88 65

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över h


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren