2016-04-06 09:04Pressmeddelande

600 miljoner kronor till Svenska Mikroföretag

Nu lanserar Almi det nya Mikrolånet. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 600 miljoner kronor till mikroföretag över hela Sverige.

Det nya Mikrolånet möjliggörs genom en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

– Det är bra att Sverige drar nytta av de möjligheter som EU erbjuder. Tillgången på kapital är avgörande för företag som vill expandera och nyanställa. Inte minst viktigt är det att företag i startskedet kan få tillgång till finansiering, säger Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister.

Almis nya Mikrolån är riktat till företag i uppstart och mikroföretag med upp till 9 anställda. Lånet kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren. Garantin som förhandlats fram mellan Almi och EIF innebär också att Mikrolånet kan ges med förmånligare räntevillkor.

– Jag är glad att vi fått garantin till Sverige. Det ger oss möjlighet att finansiera ännu fler företag med tillväxtpotential. Framför allt får vi nu bättre möjligheter att nå ut till målgrupper som är underrepresenterade i företagandet. Det kan gälla kvinnor och entreprenörer med utländsk bakgrund, säger Göran Lundwall, vd Almi Företagspartner.

För ytterligare information kontakta:

Almi: Lars Mårdbrant 070-314 34 34 lars.mardbrant@almi.se

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg: Ann Wolgers 072-543 87 07, ann.wolgers@regeringskansliet.se

Om Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Programmet för sysselsättning och social innovation

Genom Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder EU kommissionen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 miljoner euro under 2014–2020. Syftet är att förbättra i synnerhet utsatta personers och mikroföretags tillgång till mikrofinansiering, dvs. lån på upp till 25 000 euro. För första gången stöder kommissionen också sociala företag genom investeringar på upp till 500 000 euro. Stödet till mikrofinansiering och socialt entreprenörskap tillhandahålls genom EaSI-garantin, som ska göra det möjligt för mikrokreditgivare och investerare i sociala företag att nå ut till företagare som de annars inte skulle ha kunnat bevilja finansiering på grund av riskerna. EU-kommissionen har gett EIF i uppdrag att genomföra EaSI-garantin i praktiken.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.