2012-05-11 11:20Pressmeddelande

Albin Metals förvärvar Mattssons Mekaniska i Småland!

Albin Metals AB har tillsammans med Almi Invest Småland och Öarna AB och industrikonsulten Sam Olofqvist tecknat nya aktier i bolaget SMMA Andersons Holding AB i Vaggeryd för tillsamman drygt 4 MSEK och därmed förvärvat totalt 84,2 % av aktierna när dessa har registrerats. Bolaget har ett helägt rörelsedrivande dotterbolag, Mattias Mattssons Mekaniska AB. Tidigare ägaren Fabrikör Sven Anderson kvarstår så som minoritetsägare och i styrelsen. 

Albin Metals investering är 1,5 Mkr för 32,2 % av bolaget efter emissionen. Albin Metals har samtidigt erhållit optioner för att kunna öka sitt engagemang över en 36 månaders period.

Dotterbolaget, Mattssons Mekaniska har en årsomsättning om knappt 30 Mkr inom kvalificerad stålämnesbearbetning, främst kuggstänger och kuggfräsning i stålgjutgods i Vaggeryd. Dotterbolaget är under formell rekonstruktion och emissionslikviden i moderbolaget skall till allra största delen användas till att säkra den beslutade rekonstruktionsplanen.

Mattssons Mekaniska kommer att, när affären är helt genomförd, drivas som ett nytt självständigt bolag vid sidan om SGV produktion och Walfridson och bredda Albin Metals gruppens verksamhetsområde. Förvärvet innebär en dubblering av koncernens storlek vid full konsolidering i Albin Metals gruppen.

Albin Metals VD, Lars Save säger att ” denna investering visar att Albin Metals åter är i finansiell och operativ form efter djupdykningen 2009-10, att åter kunna expandera genom förvärv av nischade verkstadsföretag i Småland. Extra roligt att vi gör detta projekt tillsammans med Almi Invest Småland och Öarna AB, som också har som sin vision att hjälpa till att expandera verksamheter i regionen. Tillsammans har vi som nya partners till tidigare ägaren Fabrikör Sven Andersson mycket konstruktivt arbetat fram en rekonstruktion av Mattssons Mekaniska tillsammans med bolagets banker som känns mycket lovande.”

För ytterligare information kontakta:
Lars Save, VD 070-590 18 22

Om Albin Metals AB

Albin Metals affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Albin Metals erbjuder produkter från tre kärnområden; varmsmide, bearbetning samt automatsvarvning. Bolaget är listat på AktieTorget sedan 2007. Albin Metals har två helägda rörelsedrivande bolag, SGV Produktion AB, Skultuna och Walfridson Armaturfabrik AB, Stensjön och ägarintressen i Stacke Metall AB, Gnosjö och Mattssons Mekaniska AB, Vaggeryd.

Om Almi Invest AB

Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital, kompetens och nätverk. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer. www.almiinvest.seOm Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.