2021-11-03 12:57Pressmeddelande

Alla vinner på att dra nytta av den kollektiva intelligensen

Bolag med jämställda styrelser och företagsledningar ger bolag som både växer mer och är mer lönsamma, I Dalarna är det dock få företagsledningar som är jämställda.

FeMale Leaders, den 10 november, är en dag för styrelser, valberedningar, företagsledare och andra nyckelpersoner som vill bredda både kunskap och kontakter med kvinnor för styrelsearbete och ledande befattningar. Siktet är inställt på att öka lönsamheten hos Dalarnas näringsliv genom mixade styrelser och företagsledningar. Dagen vänder sig till både män och kvinnor.

Trots att undersökningar visar att jämställda styrelser och företagsledningar har högre lönsamhet än de som har en könsfördelning i obalans, står utvecklingen och stampar på i stort sett oförändrad nivå.

Dalarna är inget undantag och här är näringslivet långt ifrån jämställt. Almis årliga kartläggning visar att endast 17% av ledamöterna i regionens bolagsstyrelser är en kvinna och 12% av vd:arna.

Flera kända namn medverkar i en paneldiskussion, bland annat Johan Kerstell, Global HR direktör på industrijätten Sandvik, Jesper Fundberg, som forskar på genus och maskulinitet, John Mellqvist som fokuserar på ålderism, Pernilla Nissler som är tidigare vd Blocket, Ida Mörtsell som är chef för HR och säkerhet, på det stora industriföretaget Rottneros, Anna Rosengren som är VD för Almi GävleDala och som arbetar med stora delar av Dalarnas näringsliv samt Eva Cooper som, i sin roll som Regionchef Företagarna i Mellansverige, samlar en stor mängd företagare.

Initiativtagare till dagen är BizNet Dalarna, affärsnätverket för professionella kvinnor i Dalarna som startades för fyra år sedan av Eva Wikner Grahnström, Tiina Olsson och Christina Skyttner.

- Genom åren har vi bjudit in till träffar på temat ”Hur gör du dig attraktiv för styrelseuppdrag” och intresset har varit väldigt stort. De cirka 350 kvinnor som ingår i vårt nätverk är en fantastisk resurs som både kan och vill arbeta i styrelser. Efter senaste träffen på styrelsetemat hösten 2020, blev det så tydligt att nästa steg måste bli att skapa möten mellan dessa professionella kvinnor och beslutsfattare som vill rekrytera till styrelser och ledande befattningar. Så föddes idén till FeMale Leaders, berättar Eva Wikner Grahnström.

Almi GävleDala är huvudfinansiär för FeMale Leaders. Arrangemanget görs med flera samarbetspartners som är engagerade i själva genomförandet.

Anna Rosengren, VD på Almi GävleDala menar att om man tror att intelligensen är jämnt fördelad mellan könen så är det oklokt av företag att inte använda sig av de tillgängliga resurserna. Särskilt om man har en konsumentinriktad verksamhet och man vet att den som tar köpbeslut i familjen ofta är just kvinna.

– Det är synd att intresset inte är större för att plocka in den resursen i fler styrelser eftersom man, genom att tillvarata den kompetens som står till förfogande ökar företagens möjlighet att växa och nå lönsamhet. Om kvinnors erfarenheter inte kommer företagen till godo i styrelsearbetet så blir det ett hinder för företagen att nå sin fulla potential att skapa tillväxt och lönsamhet, menar Anna Rosengren och fortsätter:
– Kortfattat så vinner företag på att bygga jämställda styrelser för att effektivt utveckla sin konkurrenskraft.

 

Female Leaders • 10 november • kl 11.30 - 16.30 • Dalarna Science Park.

FeMale Leaders är ett samarbete mellan:

Initiativtagare BizNet Dalarna • Huvudfinansiär Almi GävleDala • Dalarna Science Park • Företagarna • Women Building Sweden • Fastighets AB Hushagen • BOSS Business women of Siljan • Länsstyrelsen Dalarna • SSAB • Dalarnas Försäkringsbolag

 

Pressen är välkommen att delta under evenemanget. Ta kontakt för att prata med någon av deltagarna i panelen.

Kontakta Lina Renberg: 072-5088865 eller lina.renberg@almi.se

 BizNet Dalarna                                                                                   Almi Gävle Dala


Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg