2013-12-19 16:27Pressmeddelande

Almi Blekinges tillväxtliga 2013

Karlskronabaserade Byggplanerarna Konsult & Bygg toppar Almis tillväxtliga 2013 och har mer än fördubblat sin omsättning mellan 2011 och 2012. Företaget bygger villor ofta som generalentreprenör och genomför renoveringar i Karlskronaområdet.
– Trots en gungig byggkonjunktur i år har vi på grund av fjolårets goda resultat kunnat påbörja bygget av ett eget kontor och behålla våra anställda, säger Fredrik Ericsson, VD för byggplanerarna. De tio mest växande företagen på Almis tillväxtlista är från skiftande branscher i hela länet men bara Byggplanerarna lyckades fördubbla sin omsättning. På andra plats kommer Hannetorps gård utanför Sölvesborg, ett handelsstall för tävlingshästar och 2012 års vinnare Tammp finns med på listan även i år men med en något lägre tillväxt än året innan.

Satsning på kundnöjdhet och arbetsglädje ger resultat. 

- Vi har även i år en bra spridning av växande företag i länet. Det är glädjande att det också
finns företag inom byggbranschen med på listan då det är en bransch som har haft det tufft under senaste året. Satsning på kundnöjdhet och arbetsglädje ger resultat. Tillväxtligan visar att det går att växa även när konjunkturen gungar och att det inte alltid är branscher som är inriktade på senaste teknikutveckling som kan lyckas, säger Marcus Johansson, Almi Blekinge.
 

Omsättningsökningen gjorde att vi kunde behålla personal när det blev sämre

Byggplanerarna, som grundades 1990, är inriktat på byggnation av lösvirkeshus men också
renoveringsarbeten huvudsakligen i Karlskronaområdet. Uppdragen handlar ofta om generalentreprenader där företaget också samordnar arbetet med underentreprenörer och sköter leveranser av allt som krävs vid en byggnation. Omsättningen ett normalår ligger runt 5 mkr och sex personer är fast anställda, men under pågående projekt kan det handla om lika många som är underleverantörer. Den mer än fördubblade omsättningen senaste verksamhetsåret berodde till stor del på ackumulerade intäkter från året innan. I byggbranschen kan det för ett mindre
företag bli stora skillnader mellan olika år beroende på projektens storlek och när de avslutas rent redovisningsmässigt.
– Trots en gungig konjunktur under första halvåret i år då många byggbolag hade det tufft har vi på grund av fjolårets goda resultat kunnat påbörja bygget av ett eget kontor och därmed
behålla våra anställda, säger Fredrik Ericsson, VD för Byggplanerarna. 
 

Viktigt att kemin stämmer när vi klampar in i andras liv 

Byggplanerarma satsar på en jämn och stabil utveckling där kundernas nöjdhet står i centrum.
Det har gett resultat då man nu efter den dämpande marknaden för nybyggnation tidigare
i år nu kan se en mer stabil utveckling. Fredrik Ericsson pekar på två skäl till att Byggplanerarna lyckats, nämligen förmågan att avsluta arbetena i tid och att man har personal som kan lyssna till kunden och infria förväntningarna.
– Vi klampar in i andras liv inte minst vid renoveringar och då gäller det att
kemin stämmer mellan oss och kunden. Därför blir jag glad när vi får nya kunder,
som refererar till insatser vi gjort tidigare. Att bygga upp ett gott rykte tar tid.
Att rasera det går över en natt. Vårt goda rykte är det viktigaste vi har, säger han. 
 

Vi skapar med våra händer och drivs av skaparlust 

För Fredrik Ericsson, som i botten själv är snickare, är byggjobb roligt.
– Nya utmaningar varje dag. Det ser aldrig likadant ut. Ena dagen på kontoret. Andra dagen ute och bygga. Vi skapar med våra händer och drivs av skaparlust. Det är inte alla som får idag, säger den verkställande direktören för årets vinnare i Almis tillväxtliga i Blekinge. 
 

Almis Tillväxtliga 

Tillväxtligan tas fram av Almi Företagspartner och grundas på offentlig statistik, UC Select, för
företagens omsättning mellan 2011 och 2012. Företagen ska ha 5–250 anställda, en omsättning
över 5 Mkr och ett positivt resultat. Företagen ska ha sunda finanser och tillväxten ska i allt
väsentligt ha skett organiskt.


Företag

Ort
Ökning
1
Byggplanerarna Konsult & Bygg
Karlskrona
127%
2

Hannetorp Gård AB

Sölvesborg
94%
3
Appcorn AB
Karlshamn
92%
4
MRT System AB
Karlskrona
70%
5
Aspö Composit AB
Karlskrona
66%
6
PDS Engineering AB
Olofström
63%
7
Tammp AB
Sölvesborg
59%
8
T.S.M. Tobbes Svets & Montage AB
Ronneby
52%
9
Facillity Services Sverige AB
Karlskrona
47%
10
Asfaltbolaget Sverige AB
Karlskrona
43%

 

Ytterligare information;

Marcus Johansson, Almi Blekinge, tel. 0455 33 51 25

Fredrik Zeberg Ericsson, VD Byggplanerarna Konsult & Bygg, mobil 070 855 87 26

 

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.