2017-06-02 09:19Pressmeddelande

Almi breddar snabbspår för entreprenörer

Almi breddar snabbspår för entreprenörer

Den 1 juni startar Almis projekt ”Snabbspår Norr för entreprenörer”. - Syftet med detta projekt är att fortsätta på det spår som vi redan slagit in på, dvs att bättre och snabbare ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet av företagandemen med utökade resurser och erbjudanden, berättar projektledare Malin Nilsson Correia.

Almi drev under perioden 1 oktober 2016 – 31 mars 2017 projektet ”Snabbspår Norr”. Målgruppen var även då nyanlända i Norr- och Västerbotten som önskar starta och driva företag, däribland de som tidigare varit företagare i hemlandet. De långsiktiga målen med båda projekten är ett stärkt näringslivsklimat i regionen som leder till att fler startar företag och att befintliga företag och potentiella företag kan växa och anställa fler.

Tillgång till online-rådgivning och filmat material

Kombinationen fysiska träffar tillsammans med rådgivning via digitala kanaler uppnådde goda resultat under den tidigare projektperioden och det är en metodik man kommer fortsätta med. Liksom tidigare kommer projektet nu att erbjuda webbutbildningen Företagarskolan (en utbildning som utvecklar företagare, där man får vägledning och metoder för att planera och utveckla ett eget företag) fysiskt lokalt med ett antal dag- och kvällsaktiviteter. Detta sker på lätt svenska. Utöver dessa träffar erbjuds tillgång till online-rådgivning samt möjligheten att ta del av webb-baserat, filmat material för ökad tillgänglighet och repetition.

Till detta läggs nu kunskapsmoduler på lätt svenska för att stärka och inspirera målgruppens entreprenörskap – dessa kommer att hållas fysiskt samt i digital, online version.

Breddat spår

I jämförelse med tidigare projektomgång satsas betydande större resurser – projekttiden uppgår nu till 19 månader och tack vare förnyad finansiering från Tillväxtverket omsluter projektet en total projektbudget på drygt 3,6 miljoner kr.

Almis kontaktperson för ”Snabbspår Norr för entreprenörer”:

Malin Nilsson Correia, projektledare: 072-213 79 24

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.