2013-01-22 08:13Pressmeddelande

Almi breddar verksamheten

Nu inför Almi en ny organsiation och samtidigt tillsätts en ny styrelse

Vid årsskiftet gick Almi och Innovationsbron samman i en gemensam organisation. Verksamheten i Innovationsbron blir därmed en del av Almi-koncernen och Almis erbjudande med rådgivning, lån och riskkapital breddas ytterligare. Från det tidigare Innovationsbron tillkommer nu dels såddkapital, dvs riskkapital i mycket tidiga skeden för tillväxtföretag och dels Inkubation, som finansierar och kvalitetssäkrar Sveriges inkubatorer. De tjänster som tidigare fanns i Innovationsbron får nu större möjlighet att nå ut i och med att de blir tillgänglig via Almis alla fyrtio kontor över hela landet. Och för kunderna blir det enklare eftersom de kan vända sig till en och samma aktör som täcker hela kedjan från tidig idéfas till befintliga företag i expansionsfas.

Efter sammanslagning får Almi fyra affärsområden; Rådgivning, Lån, Riskkapital och Inkubation. Göran Lundwall som tidigare var vd och koncernchef i Almi Företagspartner blir även fortsättningsvis vd och koncernchef i den nya organisationen.

– Det finns många fördelar med att Almi och Innovationsbron går samman, berättar Göran. Tillsammans får vi bättre förutsättningar att ta fram just de tjänster som passar kunden. Och det blir tydligare för företagen, som i fortsättningen får en aktör att vända sig till istället för två. Nu kan vi erbjuda hela kedjan av tjänster som efterfrågas för att utveckla en idé till ett framgångsrikt företag. 

Chef för respektive affärsområde blir
Marie Ahlgren – Rådgivning
Carina Nordström – Lån
Jan Bengtsson – Riskkapital
Anders Nilsson – Inkubation

Rent praktiskt har sammanslagningen inneburit att statens aktier i Innovationsbron AB överlåtits till Almi Företagspartner AB. Regeringen har formulerat att syftet med sammanslagningen är att bättre ta tillvara möjligheter till tillväxt och innovation i hela landet. Regeringen ser också att sammanslagningen ger möjligheter till effektivisering. Där syftet är att resurserna ska ge maximal effekt hos kunderna.

Almi-koncernen har nu sammanlagt över 500 medarbetare och med det nya uppdraget breddas verksamheten avsevärt. Nu förfogar Almi över cirka 7 miljarder kronor för utlåning och investeringar. Almi är därmed regeringens i särklass största och mest betydelsefulla operativa aktör inom området.
En ny styrelse har utsetts med representanter från både offentlig sektor och näringsliv. Den nya styrelsen valdes vid bolagsstämman den 21 januari.

Ny styrelse vald vid Almis bolagsstämma den 21 januari:
Åke Hedén, ledamot och tf ordförande t o m ordinarie stämma 2013. Lång erfarenhet som auktoriserad revisor. Kommunalråd i Enköping 2005 – 2010. Flera olika styrelseuppdrag bl.a. ordförande i Post- och Telestyrelsen och Grimaldi Industri AB.
Joakim Kärnborg, ledamot. Regiondirektör för Regionförbundet Östsam i Östergötland.
Eva Lindqvist, ledamot. Erfarenhet från bl a TeliaSonera, Ericsson. Flera olika styrelseuppdrag bl.a. i Tieto och Assa Abloy.
Agneta Mårdsjö, ledamot. Näringslivschef  i Västra Götalandsregionen.
Nicolas Hassbjer, ledamot. Entreprenör och styrelseproffs. Styrelseordförande Sydsvenska Handelskammaren, vice ordförande i HMS Networks AB, Styrelseledamot i bl.a. Sigicom AB och Magcomp AB.
Inga Thoresson-Hallgren, ledamot. Departementsråd och chef för enheten för Entreprenörskap.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.