2022-09-23 06:04Pressmeddelande

Almi expanderar

Ida Ryentorp, är Almi GävleDalas nya affärschef i Dalarna och Gävleborg. Efter en lång erfarenhet inom bank och finans samt startat, drivit och avvecklat företag fortsätter hon nu sin resa på Almi.

Ida har erfarenhet av ledande positioner och drivs av att skapa förutsättningar för företag att växa och utvecklas. Tidigare har hon bland annat arbetat med rekryteringsuppdrag, upphandlingar och personalfrågor. Hon har lång erfarenhet från SEB och Dalarnas Bank och Försäkring inom kapitalförvaltning och private banking. Ida är uppvuxen i en företagarfamilj omgiven av Gnosjöandans entreprenörskap och har en magister i nationalekonomi. Hon har tidigare startat företaget Ryentorps bryggeri AB, som under några år gick från småskalig produktion i hemmet till ett fullskaligt bryggeri med kunder inom restaurang och som en del i Systembolagets sortiment.

Med Ida får vi en erfaren ledare med gedigen kunskap om företagande och företagsutveckling. Hon har stor förankring i näringslivet genom sina tidigare erfarenheter från bank, rekrytering och som egen företagare. Det är viktigt både för Almi och företagen vi arbetar med säger Anna Rosengren, VD Almi GävleDala

Almis uppdrag är att skapa en hållbar tillväxt i Sverige genom att erbjuda rådgivning, lån och riskkapital till små och medelstora företag. Det är med stort engagemang som Ida börjar i sin nya roll på Almi GävleDala:

Jag väljer att fortsätta min resa på Almi eftersom jag stimuleras av företagande och entreprenörskap. I min roll kommer jag, tillsammans med mina kollegor vara en möjliggörare och ett bollplank för att skapa hållbar tillväxt hos företagen i Dalarna och Gävleborg. Jag hoppas att jag kommer vara delaktig i att fler vågar satsa på sina drömmar och att fler vågar hålla kvar vid dem. Det kommer leda till ett starkt näringsliv i Dalarna och Gävleborgs län hoppas Ida Ryentorp. 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Elin Klar
Kommunikatör, Almi GävleDala
Elin Klar