2019-11-29 11:24Pressmeddelande

Almi firade 25-år i Borlänge

Anna Rosengren, VD på Almi, under Almis 25-årsfirande i BorlägeAnna Rosengren, VD på Almi, under Almis 25-årsfirande i Borläge

I Borlänge samlades I går ungefär 150 av Almis kunder och samarbetspartners för att fira att Almi fyller 25 år. Med såväl tårta, bubbel, och kundberättelser från några av de tusentals företag som man arbetat med under åren.

 

Ett galleri som löper runt de minglande människorna visar några av de företag som Almi arbetat tillsammans med under de gångna åren. De kommer från olika branscher och är I olika storlekar, från den nya stora alpina satsningen Idre himmelfjäll till industriföretaget Mafi i till omsorgsföretaget Shamsen I Gagnef.

- Det som förenar företagen som vi arbetar med är att det finns en vilja och ett driv hos dem. De vill förverkliga sina drömmar och nå sina mål. Vår roll är att ge dem bättre förutsättningar att lyckas, säger Anna Rosengren, VD på Almi GävleDala.

Under dagen fanns flera företag på plats och berättade om vad det är som gett dem möjligheter att utvecklas. Gustav Eriksson från Kläppen, ett familjeföretag I andra generationen, menar att utan lånet från Almi hade det varit omöjligt att bygga Dalarnas första gondol. En satsning som har gett fjällanläggningen 30% fler besökare.Eva Helgesson från Arcos I Borlänge gör hydraulik med kunder inom industrin. Hon menar att när hon tog över företaget från sin far så gav Almis affärsrådgivning både ett nätverk med andra företagare och många goda råd. En kontakt som hon fortsatt värdesätter.

 

Almi bildades 1994 med ambition att skapa en stark aktör som skulle bidra till företagens tillväxt och utveckling över hela landet, något som var mycket relevant I efterdyningarna av finanskrisen I början av 90-talet.

 

Med facit I hand, 25 år efteråt, kan vi se att det varit en god satsning. Koncernen har under åren gjort sammanlagt 80 000 lån och 300 000 insatser inom affärsutveckling.

För 10 år sedan lades riskkapital till verksamheten, även den verksam I alla delar av landet där man under åren gjort investeringar i 600 bolag.

 

Oavsett konjunkturläget har det alltid funnits en stor efterfrågan på Almis tjänster. Volymerna i Almis verksamhet har stadigt ökat samtidigt som verksamheten effektiviseras.

 

Varje år har effekterna följts upp. Undersökningarna visar att Almis kund- och portföljföretag vid i princip alla mätningar har utvecklats bättre än jämförbara företag. Almis varumärke är idag välkänt och förknippas med tillväxt i företag.

- Almi är unikt på många sätt. Den marknadskompletterande rollen, den regionala närvaron, och förståelsen för företagandets villkor regionalt, nationellt och internationellt är också unik avslutar Anna Rosengren

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg