2014-09-10 09:12Pressmeddelande

Almi Företagspartner Mitt och NyföretagarCentrum Jämtland har utsett Årets mentorer i Jämtlands län i kategorierna:

null

Mentor – Blivande företag och

Mentor – Befintliga företag

En mentor kan bli avgörande för företagarens framtid!

-Jag får ofta höra av adepterna att deras nystartade företag aldrig hade överlevt om det inte hade varit för stöttningen från deras mentorer, säger Nina Plesner Dannevall, mentoransvarig Nyföretagarcentrum Jämtland.

-En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas och kan få sitt företag att växa och överleva, säger Sara Klockervold, säger mentoransvarig hos Almi Företagspartner Mitt.

Till Årets Mentor i Jämtlands län i kategorin Mentor Blivande Företag har utsetts LRF Jämtlands regionchef Ing-Marie Jirhed.

 – Genom min mentor har jag utvecklats och förstått att jag är företagare, säger Ing-Marie Jirheds adept Karin Gunnarsson.

Ing-Marie Jirhed har nominerats av sin adept Karin Gunnarsson, som driver företaget Silje Trädgård & Konsult i Krokom. - Min mentor har stärkt mitt självförtroende och jag har skapat tydligare delmål och målbild. Hon har gett mig konstruktiva förslag på hur jag skall uppnå mina mål och har förmågan att se och ställa frågor som leder till reflektioner över mitt företagande, vilket öppnar för nya möjligheter. Den röda tråden är nu lättare att följa framåt och jag vet var jag kan få stöd och hjälp på vägen, säger Karin Gunnarsson m sin mentor. Silje Trädgård & konsult arbetar på uppdrag genom att göra miljökonsekvensbeskrivningar och växtinventeringar i fält samt föredrag, rådgivning och design inom trädgårdsbranschen.

Till Årets Mentor i Jämtlands län i kategorin Mentor Befintliga Företag har utsetts Östersundsföretagaren Yngve Sahlin.

- Han har gett oss bättre ett självförtroende, säger Yngve Sahlins adept Stefan Larson

Det är Stefan Larson, som driver helikopter- och flygföretaget Storm Heliworks i Östersund som har nominerat Yngve Sahlin. För honom och hans företag har Yngve Sahlin betytt mycket genom sitt engagemang och lättsamma och lösningsorienterade sätt i kombination med en bred erfarenhet av marknad, kundkontakter och företagande. – Genom snabba råd har vi kunnat bibehålla vår framfart och fått mer förståelse för hur saker utvecklas vid olika åtgärder. Han har också gett oss bättre ett självförtroende bland annat genom att få oss att ta rätt beslut i olika problemsituationer som bolaget stått inför det första året, säger Stefan Larson. Storm Heliworks har utvecklats till en av de ledande helikopterleverantörerna i Sverige. Med sina nio helikoptrar täcker företaget in en stor del av Sverige och Norge. – Vi har uppdrag allt ifrån fiskeupplevelser i fjällen till kvistavverkning av kraftledningsgator, säger Stefan Larson.

Motivering till utmärkelsen
Som grund för utmärkelsen står att Yngve Sahlin och Ing-Marie Jirhed har visat ett stort engagemang som mentor. De har skapat sig en helhetsbild av sin adept och adeptens företag och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De har varit ett stöd vid beslut och målformulering och delat med sig av sina kontakter och nätverk.

Prisutdelningarna
De båda mentorerna är också nominerade till utmärkelsen Årets Mentor i Sverige.
Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för både befintliga och blivande företag i Sverige sker den 3 oktober i samband med mässan Eget Företag, http://egetforetag.se/.


Om mentorprogrammen

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas.

Mer information: www.almi.se/mentor

Mer information, kontakta:

Mentor Blivande Företag
Nina Plesner Dannevall, NyföretagarCentrum, Jämtland, mobil 070-230 94 13
Ing-Marie Jirhed, Årets Mentor Blivande Företag, tel 063 55 10 93
Therese Käck, nationell projektledare mentorprogrammet, NyföretagarCentrum Sverige, tel. 08 551 124 03


Mentor Befintliga Företag

Sara Klockervold, projektledare Mentor- Utveckla företag, Almi Mitt, tel 063 57 11 33
Yngve Sahlin, Årets Mentor Befintliga Företag, mobil 070 334 11 12
Marlene Hagenrud, nationell projektledare mentorprogrammet, Almi Företagspartner, mobil 070 699 79 25


Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.