2014-07-01 09:08Pressmeddelande

Almi Företagspartner Värmland AB och NyföretagarCentrum i nytt samarbete

null

- Ett samarbetsavtal ska stärka nyföretagandet i Värmland

Det ska bli enklare och tydligare för de som startar företag
De som startar företag vänder sig idag både till NyföretagarCentrum och Almi. Genom det nya avtalet skapas ett mer strukturerat och långsiktigt samarbete så att kunden snabbare får rätt resurs vid rätt tillfälle. En tydligare samordning skapar bättre förutsättningar för att vi använder våra gemensamma resurser och nätverk mer effektivt, vilket kommer kunden tillgodo. Vid start av företag erhåller kunden kvalitativ och gratis rådgivning hos NyföretagarCentrum och hos Almi finansiering och övriga rådgivningstjänster som olika utvecklingsprogram.

Regionala avtal har tecknats i Värmland
Det nya avtalet tecknades nationellt den 1 januari 2014. Nu har regionala avtal tecknats mellan Almi Värmland och NyföretagarCentrum i Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Handlingsplaner för det fortsatta samarbetet har upprättats med syfte att tydliggöra och underlätta för de som vill starta eget företag. Framöver kommer också gemensamma aktiviteter att genomföras.

Vi har samma mål att fler nya företag ska startas
- Både Almi och NyföretagarCentrum jobbar för tillväxt i Värmland och det fördjupade samarbetet stärker våra möjligheter att bli ännu bättre på detta och öka kundnyttan. Vi kan samordna aktiviteter och på så vis dra större nytta av respektive organisation, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Företagspartner Värmland AB.


- Genom att informera om varandras tjänster kan vi hjälpa kunden bättre, vilket effektiviserar rådgivningen, säger representanter för NyföretagarCentrum.

På bifogad bild syns:
Främre raden: Conny Rosenhall, NyföretagarCentrum Karlstad och Christina Nyström, Almi
Mittersta raden: Per-Arne Olofsson, NyföretagarCentrum Hammarö och Börje Andersson, NyföretagarCentrum Kristinehamn, Storfors och Filipstad
Bakre raden: Pia Andersson och Louise Larsson, Almi

För mer information kontakta: Anna Lundmark Lundbergh, vd hos Almi, 0708-14 93 77

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.