2005-01-21 15:13Pressmeddelande

Almi har frigjort över 10 miljarder till små företag

Almi-koncernen har haft en miljardutlåning till små företag för andra året i rad. Under 2004 lånade Almi-bolagen i Sverige ut 1 073 mkr till totalt 2 683 företag. Den genomsnittliga utlåning till småföretagen var alltså 400 000 kronor. För varje utlånad Almi-krona lånar bankerna i snitt ut nästan 2,50 kronor. Det ledde till att totalt 3,7 miljarder kronor frigjordes till småföretag bara under 2004. Almi har drygt 3 miljarder kronor utlånade, vilket innebär att det på hela lånestocken frigjorts över 10 miljarder kronor för tillväxt i små och medelstora företag landet runt.

En halv miljard till nya företag och innovatörer
Ungefär hälften av utlåningen 2004 gick till nya företag och innovatörer fördelat på drygt 400 mkr till nyföretagande och nästan 100 mkr till innovatörer. Den högsta utlåningen i förhållande till antalet småföretag i länet hade Dalarna, Västernorrland och Halland.

Störst utlåning utanför storstäderna
Merparten av Almis utlåning gick till företag utanför storstadsområdena. Stockholm, Skåne och Västra Götaland stod för drygt 40 % av Almis utlåning. Den högsta utlåningen totalt sett hade Stockholms län med 228 mkr. – Vi har en god spridning av vår utlåning över hela landet. I vissa delar där tillväxten har varit låg har vi gjort extra insatser för att frigöra kapital till små företag, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi.

Drygt 160 mkr till kvinnor
Av Almis utlåning gick drygt 160 mkr till företag ägda och drivna av kvinnor och drygt 35 mkr till företagare med utländsk härkomst. – Utlåningen till de här grupperna är för låg. Vi kommer att se över hur vi kan öka den under kommande år, säger Göran Lundwall.

Almi-bolagens utestående lånestock den 31/12 2004

Utlåning i mkr
Stockholm 710
Västra Götaland 437
Skåne 246
Dalarna 203
Örebro 138
Östergötland 133
Jönköping 132
Gävleborg 122
Sörmland 114
Västernorrland 113
Halland 99
Västmanland 96
Uppsala 89
Blekinge 72
Västerbotten 67
Värmland 65
Kronoberg 60
Kalmar län 53
Norrbotten 45
Jämtland 34
Gotland 28

Totalt: 3.056

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, pressansvarig ALMI Företagspartner,
tel 08-709 89 01 eller 070-314 34 34


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.