2022-10-10 06:35Pressmeddelande

Almi hjälper länets företag att hitta energitjuvar

Till följd av den energikris som råder i hela Europa riskerar många välmående företag att få lönsamhetsproblem på grund av de höjda energikostnaderna. 

- Vår insats med energieffektivisering kan bli avgörande för många företags överlevnad. På ett företag har man med enkla medel kunnat spara in ca 130 000 kWh på årsbasis, vilket motsvarar sju normalstora villors årsbehov, säger Stefan Frylebäck, projektledare för Almis projekt Inkomst 4.0. 

Inom ramen för Almis projekt Inkomst 4.0 stöttas tillverkande företag genom digital mätning för att kunna analysera förbrukningen, upptäcka energitjuvar och reducera energikostnaderna. Intresset är stort – hittills deltar ett tiotal företag i effektiviseringsprojektet och fler är på väg in.  

Den 19:e oktober, under Klimatveckan 2022, arrangeras ett halvdagsseminarium i Bredaryd tillsammans med Energikontor Norra Småland, med energieffektivisering som tema.

                        

Mikael Norin från Laserkraft och Petra Olsson från Hydal Aluminium Profiler delar med sig av sina erfarenheter. Deltagarna får en inblick i hur man konkret har gått tillväga för att hitta onödig energiförbrukning och vad mätningen har gett för resultat. 


Läs mer om seminariet här: https://inkomst40.se/aktiviteter/energieffektivisering/

Press och media är välkomna till seminariet i Bredaryd, föranmälan önskas och görs till Stefan Frylebäck, se kontaktuppgifter nedan.


Projektet Inkomst 4.0 finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverket och Region Jönköpings län. 
Läs mer om projektet här: www.inkomst40.se 


Om Almi

Almi Jönköping driver projektet Inkomst 4.0 som syftar till att stärka länets industriföretag genom att öka sin mognad inom digital industrialisering. På så vis stärker vi framtidens konkurrenskraftiga företag. Almi AB ägs av staten tillsammans med Regionerna och verksamheten utgör ett oberoende komplement till den privata marknaden för rådgivning inom affärsutveckling.


Kontaktperson

Stefan Frylebäck
Projektledare Inkomst 4.0
Stefan Frylebäck
Projektledare Industriell digitalisering