2022-10-14 05:50Pressmeddelande

Almi hjälper länets företag att hitta energitjuvar

- Vår insats med energieffektivisering kan bli avgörande för många företags överlevnad. På ett företag har man med enkla medel kunnat spara in ca 130 000 kWh på årsbasis, vilket motsvarar sju normalstora villors årsbehov, säger Stefan Frylebäck, projektledare för Almis projekt Inkomst 4.0.

Intresset för projektets energieffektivisering är stort – hittills deltar ett tiotal industriföretag och fler är på väg in. Mer information finns i bifogad pdf.

Den 19:e oktober, under Klimatveckan 2022, arrangeras ett halvdagsseminarium i Bredaryd tillsammans med Energikontor Norra Småland, med energieffektivisering som tema.

Läs mer om seminariet här: https://inkomst40.se/aktiviteter/energieffektivisering/

Press och media är välkomna till seminariet i Bredaryd, föranmälan önskas och görs till Stefan Frylebäck, se kontaktuppgifter nedan.


Om Almi

Almi Jönköping driver projektet Inkomst 4.0 som syftar till att stärka länets industriföretag genom att öka sin mognad inom digital industrialisering. På så vis stärker vi framtidens konkurrenskraftiga företag. Inkomst 4.0 finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverket och Region Jönköpings län. Läs mer om projektet här: www.inkomst40.se Almi AB ägs av staten tillsammans med Regionerna och verksamheten utgör ett oberoende komplement till den privata marknaden för rådgivning inom affärsutveckling.


Kontaktperson

Stefan Frylebäck
Projektledare Inkomst 4.0
Stefan Frylebäck
Projektledare Industriell digitalisering

Relaterad media