2014-07-07 10:26Pressmeddelande

Almi Invest investerar i MedUniverses digitala patientfallsverktyg

MedUniverse har det senaste året utvecklat ett nytt patientfallsverktyg där läkare kan testa och uppdatera sina kunskaper med simulerade patientfall inom olika terapiområden. Almi Invest investerar i projektet som ytterst ska verka för en högre patientsäkerhet.

MedUniverse har det senaste året utvecklat ett nytt patientfallsverktyg där läkare kan testa och uppdatera sina kunskaper med simulerade patientfall inom olika terapiområden. I dag når MedUniverse omkring 17000 svenska läkare inom alla medicinska specialiteter och via det internationella samarbetet Networks in Health utökas den digitala kontaktytan till fler än 2,5 miljoner läkare världen över. Det nya patientfallsverktyget kan användas av fler av vårdens professioner samt av aktörer inom eller i nära anknytning till sjukvården såsom utbildningsväsendet, institutioner, läkemedelsbolag, vårdgivare och myndigheter. Visionen är att bidra till en ökad effektivitet och förbättrad patientvård.

Almi Invest investerar i verksamheten och Pär Nordström, Investment Manager, tar plats i MedUniverses styrelse, som därtill består av Fredrik Sjödin, ordförande och riskkapitalist, Björn Littorin, mångårig företagsledare med ett stort styrelseengagemang, samt Tim Ringrose, brittisk läkare och VD för M3 Europe och Doctors.net.uk.

Pär Nordström på Almi Invest kommenterar:
- Vidareutbildningen för läkare är en högaktuell fråga, där vi både ser affärspotential och ett värde i att bidra till projekt som i förlängningen verkar för patientsäkerhet. Här tror vi att MedUniverses nya patientfallsverktyg har en spännande roll att spela.

MedUniverse har också förstärkt ägarbilden med nya privata delägare, däribland Eva Redhe Ridderstad, styrelseledamot i flera bolag inom Life Science-sektorn och tidigare bland annat VD för Erik Penser Fondkommission, och Magnus Persson, disputerad läkare och styrelseordförande för KI Innovations med ett förflutet bland annat i läkemedelsindustrin.

Anna Omstedt Lindgren, VD för och en av initiativtagarna till MedUniverse, ser fram emot vidareutvecklingen av patientfallsverktyget och välkomnar de nya delägarna:

- Vi har arbetat hårt för att skapa en förtroendeingivande och smidig kommunikationsplattform för Sveriges läkare. Det nya affärsområdet öppnar stora internationella möjligheter och vi förädlar vårt erbjudande, både mot läkarna och mot våra kunder. Våra nya delägare förstärker kompetensen i bolaget ytterligare och gör att vi står väl rustade för att ta verksamheten till nästa nivå.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Omstedt Lindgren, VD MedUniverse, anna.o.lindgren@meduniverse.se, 070-772 63 64

Pär Nordström, Investment Manager, Almi Invest, par.nordstrom@almi.se, 072-513 06 06

Maria Kessling, Kommunikationschef, Almi Invest, maria.kessling@almi.se

MedUniverse erbjuder en digital kontaktyta till omkring 17 000 svenska läkare inom alla medicinska specialiteter. MedUniverse ingår som enda nordiska aktör i det internationella samarbetet Networks in Health som leds av Doctors.net.uk, Storbritanniens ledande läkarnätverk med över 200 000 anslutna brittiska läkare. Networks in Health samlar fler än 2,5 miljoner läkare världen över.

Om Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.