2007-11-16 09:29Pressmeddelande

Almi Jämtland och Almi Västernorrland går samman

I en avsiktsförklaring tar ägarna till Almi Jämtland och Almi Västernorrland initiativet till en samordning av verksamheterna inom de två bolagen. Avsikten är att bilda ett gemensamt bolag med namnet Almi Företagspartner Mitt AB. Målet är att det nya bolaget ska vara bildat till den 1 april 2008.
Styrelsen i det nya bolaget kommer att bestå av 9 ledamöter. Två ledamöter nomineras av vardera regional ägare, två ledamöter nomineras från respektive län av Almis moderbolag och den nionde ledamoten nomineras av Almis moderbolag. Nomineringsarbetet till den nya styrelsen har påbörjats. En av de första uppgifterna för den blivande styrelsen blir att utse vd för det nya bolaget.

Verksamheten kommer som tidigare att bedrivas med utgångspunkt både från Östersund och Härnösand. Syftet med sammanslagningen är att optimalt utnyttja resurserna för att främja tillväxt och nyföretagande i Jämtland och Västernorrland. - Genom sammanslagningen skapar vi en mer ändamålsenlig struktur och en starkare organisation med ännu bättre möjligheter att hjälpa nya och växande företag, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner AB.

- Tillsammans med Västernorrland får vi ett riktigt starkt Almi-bolag som på ett ännu bättre sätt kan utveckla näringslivet i våra länen. Redan i dag samverkar vi med Västernorrland inom många olika områden och det känns naturligt att göra det även inom Almis viktiga uppdrag, säger Robert Uitto, landstingsråd och ordförande i landstingstyrelsen, Jämtlands läns landsting.

- För Västernorrland känns det här mycket bra. En gemensam verksamhet med Jämtland skapar förutsättningar för ett mer kraftfullt Almi. Genom samordningen frigör vi resurser som bättre kan användas för att utveckla näringslivets konkurrenskraft i de två länen, säger Benny Eriksson, landstingsråd och ordförande för regionala nämnden, Landstinget Västernorrland.

För mer information:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, 070-314 34 34
Robert Uitto, Jämtlands läns landsting, 070-629 13 84
Benny Eriksson, Landstinget Västernorrland, 070-623 86 89

Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 21 regionala bolag som har regionala delägare.

ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.