2020-10-16 06:00Pressmeddelande

Almi Kronoberg växlar upp – flyttar till nya lokaler i World Trade Center

Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg, och Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum.Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg, och Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum.

Från den 1 december kan länets företag möta Almi Kronobergs rådgivare i nya lokaler i World Trade Center i Växjö. - Det ger oss en bra möjlighet att modernisera vårt sätt att arbeta, men viktiga fördelar blir givetvis också trivsel och motivation, säger Mats Lundmark, vd på Almi Företagspartner Kronoberg AB.

 

Nu står det klart att Almi Kronoberg flyttar in i nya lokaler i World Trade Center i Växjö den 1 december.

- Det känns verkligen spännande att komma till nya och betydligt mer ändamålsenliga lokaler. Det ger oss en bra möjlighet att modernisera vårt sätt att arbeta, men viktiga fördelar blir givetvis också trivsel och motivation, säger Mats Lundmark, VD på Almi Företagspartner Kronoberg AB. 

World Trade Center erbjuder moderna kontorslokaler i centrala Växjö, ett stenkast från centralstationen. Byggnaden ägs och förvaltas av Castellum.

 

- Vi är mycket glada över att få Almi som hyresgäst! De passar väl in i World Trade Center och jag tror att de kommer att få ett givande utbyte med övriga företag i huset, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Castellum Växjö.

 

Den nya adressen blir:

World Trade Center

Södra Järnvägsgatan 4a

352 29 Växjö

 

För ytterligare information kontakta:

Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg, tel. 0470-70 74 08.

 

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Mats Lundmark
Vd, Almi Kronoberg
Mats Lundmark