2008-01-29 09:03Pressmeddelande

ALMI lånar ut mer till invandrare och kvinnor

ALMI lånade ut cirka 77 miljoner kronor till drygt 200 företag i Västernorrland förra året. Det är en ökning i utlånad volym jämfört med 2006 med 17 procent och det högsta antalet lån någonsin. Framförallt är det fler personer med invandrarbakgrund och kvinnor som lånat pengar från ALMI.

- Vi har medvetet valt att även satsa på de mindre lånen eftersom det finns en stor potential för ökat företagande bland kvinnor och personer med invandrarbakgrund i länet, säger Peter Ekdahl, finansieringsansvarig på ALMI Företagspartner Västernorrland AB.

Resultatet innebär att ALMI Västernorrland har den högsta andelen lån inom ALMI-koncernen till personer med invandrarbakgrund och att bolaget ligger i topp även vad gäller andelen lån till kvinnor. Vart tredje ALMI-lån 2007 gick till ett invandrarägt företag medan 42 procent av lånen gick till kvinnor som driver företag.
- Främst har lånen möjliggjort start och expansion av företag inom service, handel och restaurangbranschen, säger Peter Ekdahl.

Sett till utlånad volym har den största ökningen skett i Sundsvalls kommun. Sundsvallsföretagen står, med 35 miljoner kronor i lånevolym, för 45 procent av utlåningen 2007. 80 sundsvallsföretag har under året lånat pengar från ALMI vilket är dubbelt så många som 2006.
- Vi har fått många tjänsteföretag som nya kunder men även hotell- och restaurangbranschen har varit het i Sundsvall, säger Peter Ekdahl.

Investeringarna har även ökat i Örnsköldsvik och då framför allt inom detaljhandeln och bland tjänstföretagen. 59 företag från Örnsköldsvik lånade sammantaget 28 miljoner kronor från ALMI 2007.

Den största volymen kapital i hela länet lånades 2007 ut till företag inom
uppdrags- och tjänstesektorn, följt av detaljhandel och tillverkningsindustrin.

För mer information, kontakta Peter Ekdahl, finansieringsansvarig, ALMI, tel 0611-55 78 06. Se bifogat dokument för ytterligare statistik över utlåningen i länet.

ALMI Företagspartner Västernorrland AB erbjuder affärsutveckling och riskvillig finansiering till innovatörer, nya och befintliga företag som vill utvecklas. Målsättningen är att främja utveckling, tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. ALMI har en lånestock på 170 MSEK innehållandes cirka 700 lånekunder. Läs mer om ALMI på http://www.vasternorrland.almi.seOm Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.