2020-03-27 07:41Pressmeddelande

Almi lanserar Brygglån

Almi lanserar Brygglån

 

Den pågående krisen påverkar många små och medelstora företag kraftigt. Uteblivna intäkter slår hårt mot företagen som behöver se över sin likviditet och finansieringssituation. För att underlätta för företag att överbrygga svårigheterna lanseras nu Almis Brygglån.

 

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till ränte- och amorteringsanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig i, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

 

Almis lånefond har förstärkts med 3 miljarder kronor

För att lindra de negativa konsekvenserna är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera. Här har Almi en viktig roll att fylla och regeringen har därför ställt nödvändiga resurser till förfogande. För att undvika att bärkraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov beslutade regeringen den 20 mars att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Detta möjliggör lanseringen av Almis Brygglån.

 

  • Det är många företag som kontaktar Almi just nu. Det är ett högt tryck både på våra rådgivare och vår kundtjänst och vi växlar upp för att möta behovet. Vi har en mycket kraftig ökning av antalet låneansökningar och amorteringsuppskov. Behovet hos små och medelstora företag är stort och akut. Därför har vi nu snabbt tagit fram ett särskilt anpassat Brygglån, säger Marie Krüeger, vd Almi Skåne och tillägger:

  • Vi ser samtidigt ett ökat behov av stöd på rådgivningssidan. Därför har vi på Almi Skåne lokalt tagit fram ett antal nya affärsutvecklingstjänster som alla är anpassade för rådande krisläge. Dessa rör bland annat likviditetsplanering och hur man upprättar en smart och hållbar handlingsplan för att hantera krisens effekter. Alla de nya affärsutvecklingstjänsterna är kostnadsfria.

 

Ansvarsfull och sund kreditgivning

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att Almi i sin rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar kundens behov och återbetalningsförmåga. Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen med fokus på de små och medelstora företagen.

 

Läs om Brygglån här »

www.almi.se/brygglan

 

Läs om Almi Skånes nya affärsutvecklingstjänster för Coronakrisen här »

https://www.almi.se/nyheter/skane/affarsutveckling-corona/

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

Marie Krüeger, vd Almi Skåne, tel 070-655 12 19

 

Johan Müller-Hansen, marknadskoordinator Almi Skåne, tel 072-241 63 17

 

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.


Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Johan Müller-Hansen
Marknadskoordinator, Almi Skåne
Johan Müller-Hansen
Marie Krüeger
Vd, Almi Skåne
Marie Krüeger