2007-05-03 08:53Pressmeddelande

Almi lanserar nytt Mikrolån

Nu lanserar Almi Företagspartner ett nytt Mikrolån. Det nya Mikrolånet ger möjlighet till krediter på upp till 100 000 kronor och kräver ingen medverkan från banker. Mikrolånet riktar sig mot företagare med mindre kapitalbehov och i denna grupp finns det många kvinnor och invandrare. Mikrolånet är en utveckling av det tidigare Minilånet som sträckte sig upp till 50 000 kronor. Under 2006 var fler kvinnor än män som tog ett Minilån. Det nya Mikrolånet ger nu större möjligheter för framför allt kvinnor att starta företag.

– Intresset för att starta eget ökar och framför allt ökar antalet kvinnor bland de nya företagarna. Vårt nya Mikrolån kommer framför allt att ge bättre möjligheter för kvinnor och invandrare när beloppsgränsen nu höjs till 100 000 kr. Det här är lånenivåer under den nivå som bankerna i första hand söker, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner


Upp till 100 000 utan säkerhet
Mikrolånet kräver ingen annan finansiering till exempel från banker och kan ges upp till 100 000 kronor. Det krävs inga särskilda säkerheter, räntan är lägre under det första året och amorteringsfritt under första halvåret.
– Vi vill underlätta för företagare under den första tuffa tiden då man som nystartad är extra känslig, säger Göran Lundwall.

Betydligt mindre kreditförluster
Genomsnittslånet för det gamla Minilånet ligger runt 30 000 kronor. Man räknar nu med att snittlånet fördubblas. Antalet lån har uppgått till cirka 1 000 per år. Prognosen för Mikrolånet är minst en 50 procentig ökning. Det krävs inga säkerheter för det nya Mikrolånet.
– Det kan tyckas äventyrligt, men faktum är att våra kreditförluster är betydligt mindre på den här typen av lån än våra andra lånetyper. Låntagarna är mycket trogna betalare, säger Göran Lundwall.

Störst intresse i storstadslänen
Geografiskt är det i storstadslänen som intresset är högst eftersom nyföretagandet är störst där. Under 2006 stod storstadslänen för 35 procent av beviljade Minilån medan Norrlandslänen hade hälften så mycket, 18 procent. Något högre, 21 procent står länen i södra Sverige utom Skåne för.

Almi lånar totalt ut 3 miljarder kronor
Totalt lånar Almi ut 3 miljarder kronor till 12 000 små och medelstora företag. Under 2006 kom närmar 2000 nya företag igång med hjälp av lån från ALMI. Antalet kvinnor bland låntagarna ökade med 23 procent från 800 till närmare 1000.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag.

Stockholm den 3 maj 2007
För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 070-314 34 34.


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.