2004-06-14 12:00Pressmeddelande

Almi och IFS går ihop: Ökade insatser för invandrarföretag

Pressinformation från ALMI Företagspartner och Stiftelsen IFS

Idag har 20 % av landets nyföretagare invandrarbakgrund. De får nu ökade möjligheter till rådgivning och finansiering i och med att Almi Företagspartner och Stiftelsen IFS, Internationella företagarföreningen i Sverige, fördjupar samarbetet och successivt går ihop fram till 2006. I första steget berör det nya samarbetet verksamheterna i Sörmland, Västerbotten, Gävleborg, Stockholm, Örebro, Kalmar län, Skåne, Värmland, Västra Götaland och Östergötland.

IFS möter 4.000 företagare varje år
IFS, som delvis finansieras med statliga medel, bildades 1996 för att underlätta för invandrare som vill starta och driva företag. Man har idag 32 medarbetare och bedriver bland annat starta-egetrådgivning på ett 20-tal språk och har dessutom specifika branschkunskaper. På årsbasis möter organisationen ca 4.000 blivande och befintliga företagare. IFS blir kvar som varumärke och ska fokusera på strategiska frågor för invandrarföretagen. – Många svenskar med invandrarbakgrund har en stark önskan att starta eiget och utveckla sina företag. Nu ökar de möjligheterna avsevärt, säger Maroun Aoun, VD på IFS i en kommentar till överenskommelsen med Almi.

Almi når närmare 70.000 företagare varje år
Almibolagen som finns i landets 21 län möter varje år närmare 40.000 nyföretagare och gör ca 30.000 insatser i etablerade företag. Almi lånar ut ca 900 Mkr till ca 2.000 företag på årsbasis. Resurserna för rådgivning och finansiering till invandrarföretag ökar radikalt genom samgående med IFS liksom andelen medarbetare med invandrarbakgrund. – Personer med invandrarbakgrund måste få samma möjligheter som infödda svenskar att förverkliga sina affärsidéer. Det har vi eftersträvat under många år. Nu har det ordentliga genombrottet skett i och med att vi går ihop med Stiftelsen IFS och får tillgång till en mycket kompetens personalstyrka, säger Almis koncernchef Göran Lundwall.

Almi Företagspartner finns i varje län för att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att fler nya företag startas, fler innovationer kommersialiseras och fler företag får möjlighet att växa och utvecklas. Almi ägs av stat och landsting och har totalt drygt 500 anställda.

Stiftelsen IFS uppgift är att främja invandrarföretagandet i Sverige genom att stimulera till ökat företagande bland olika invandrargrupper, öka kompetensen hos enskilda invandrarföretagare, verka för att förbättra klimatet för invandrarföretag och att initiera projekt för att skapa nätverk mellan invandrarföretag och andra företag och organisationer.

Stockholm den 14 juni 2004
För ytterligare information:
Maroun Aoun, VD för IFS, 070 496 98 26, 08 693 99 41
Gabriella Mast-Weggeman, ALMI Företagspartner, 070 580 83 32, 08 709 89 11


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.