2014-02-17 09:24Pressmeddelande

Almi och NyföretagarCentrum i nytt samarbete

Almi och NyföretagarCentrum Sverige har tecknat ett samarbetsavtal om nyföretagarrådgivning. Syftet är att öka nyföretagandet i Sverige genom att erbjuda ett komplett och högkvalitativt utbud av tjänster över hela Sverige.

Almi har ett sammanhållande uppdrag att säkra att hela kedjan av rådgivning och finansiering från idé till framgångsrikt företagande fungerar med kvalitet över hela landet. NyföretagarCentrum Sverige främjar entreprenörskap och tillhandahåller systemet av kvalitativ kostnadsfri och konfidentiell nyföretagarrådgivning i enlighet med NyföretagarCentrum Sveriges huvudprinciper nationellt.

Almi och NyföretagarCentrum Sverige har nu på nationell nivå avtalat om en utvecklad samverkan mellan de båda organisationerna. Syftet är stärka nyföretagandet och säkra ett komplett och kvalitativt utbud av både finansiering och rådgivning till nyföretagare över hela landet. Samarbetet ska även underlätta för kunderna att få tillgång till högkvalitativa tjänster.

- Vi vill skapa ett väl fungerande och långsiktigt samarbete inom nyföretagarområdet mellan Almi och NyföretagarCentrum. Det ska vara enkelt och tydligt för våra kunder och vi vill på ett effektivt sätt säkra tillgången på kompetent rådgivning och finansiering över hela landet säger Göran Lundwall, Koncernchef Almi Företagspartner AB.

Avtalet reglerar samarbetet mellan parterna och anger en färdriktning som överenskommits av de nationella organisationerna. Under det nationella avtalet kommer Almis regionala bolag teckna samarbetsavtal med lokala NyföretagarCentrum för att utveckla nyföretagandet i regionen.

- Sverige behöver fler nya livskraftiga företag och då gäller det att mer samverkan sker mellan NyföretagarCentrum och Almi som möjliggör detta. De som startar nya företag behöver såväl den rådgivning som NyföretagarCentrum ger vid företagsstarten som den finansiering och tjänster som Almi genom staten och regionerna kan ställa till förfogande, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Det nya samarbetsavtalet gäller från och med 1 januari 2014. Utvärdering av samarbetet ska ske under andra halvåret 2014. Utvärderingen ligger sedan till grund för beslut om fortsatt samarbete.

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.
Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige, tel. 070-661 04 54

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.