2023-10-27 11:30Pressmeddelande

Almi och NyföretagarCentrum Nord utser Årets mentorer i Norrbotten

Nicklas Wikström, Oh My Interactive och Anna Lundqvist, Complete Consulting Sweden AB, har utsetts till Årets Mentorer i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni på Residenset i Luleå under fredagen och prisutdelare var landshövding Lotta Finstorp

 

– Jag har fått hjälp att växa strukturerat och att säkerställa att vi håller kvaliteten i alla led i bolaget, säger Anneli Selberg, grundare av adeptbolaget Kroppsbalans i Luleå AB.

– Min mentor har varit ett fantastiskt stöd för att utveckla mitt företag. Tack vare mentorskapet har jag fått hjälp att prioritera, avancera och ta välgrundade beslut för att bygga ett hållbart företag och att vara hållbar som företagare, säger Sofia Larsson, grundare av adeptbolaget Peace Love Joy, som jobbar både digitalt och lokalt för hälsa och välmående.

 

Om mentorprogrammen

Genom Almi och Nyföretagarcentrum Nords mentorprogram får en företagare (adept) under ett år tillgång till en mentor som fungerar som bollplank för att ta företaget vidare till nästa nivå. Mentoruppdraget är ideellt och innebär en möjlighet till utveckling och nya affärskontakter för både mentor och adept.

Utmärkelsen Årets Mentor Växa delas ut av Almi Företagspartner, som driver mentorprogrammet inom ramarna för projektet Hållbar tillväxt. Årets Mentor Starta i Norrbotten delas ut till en mentor inom NyföretagarCentrum Nords mentorprogram, som är del av det nationella programmet Mentor Nya Företag inom ramen för NyföretagarCentrum Sverige.

 

Årets mentor 2023 i Norrbotten

Till Årets Mentor Växa har Nicklas Wikström, Oh My Interactive utsetts och Årets Mentor Starta är Anna Lundqvist, Complete Consulting Sweden AB.

 

Motivering Årets Mentor Växa:

Vinnaren av Årets Mentor Växa 2023 har varit ett uppskattat stöd för sin adept i såväl marknadsförings- som personalfrågor. Mentorn är en smart, snäll och engagerad person som lyckats få svåra saker att verka lätta för sin adept. Under mentoråret har adeptbolaget vuxit, både genom ökad omsättning samt genom att öppna en ny filial. Adepten har stärkts i sin ledarroll, fått bättre struktur och lyckats fördela rollerna mer och bättre i teamet. Mentorn har fått adepten att framgångsrikt ta nästa kliv i företagets utveckling.

Årets mentor i kategorin Mentor Växa är Nicklas Wikström, styrelseordförande för kommunikationsbyrån Oh My Interactive.

Adepten för Årets mentor växa: ”Vi har lyft helhetskänslan bakom våra tjänster”

Mentor-relationen inleddes under 2021 då Nicklas Wikström kom in som mentor för adeptbolaget Kroppsbalans i Luleå och entreprenören Anneli Selberg. Bolaget erbjuder holistisk helhetshälsa i form av massage, träning och även utbildningar i massage.

Anneli berättar: ”- Det var tack vare Nicklas insikter att vår webbsida inte lyckades förmedla samma premium-upplevelse som besöken i våra lokaler, som jag bestämde mig för att utveckla vår webbsida. Jag valde att göra den investeringen i att vidareutveckla vår grafiska plattform med webb och logotyp och nu har premium-upplevelsen flyttat in i webben också.
Jag har också fått hjälp av Nicklas med personalfrågor, i vår bransch och för ett behandlingsföretag är det viktigt, vi jobbar ju alla med människor.

 


Motivering Årets Mentor Starta

Vinnaren av Årets Mentor Starta har på ett strukturerat sätt stöttat sin adept för att tydliggöra visioner, realisera hållbara affärer och att skapa balans i privatliv och företagande. Tack vare mentorns hjälp har adepten utvecklat trygghet, säkerhet och professionalitet i sin roll som företagare, med konkret stöd i att få rätt saker gjorda och att ta betalt. Årets mentor Starta har på ett föredömligt sätt, med en hög grad av professionalism, lugn och säkerhet bidragit till att utveckla en god grund i adeptens företag, stärka adeptens möjligheter att växla upp omfattningen i företaget och att skapa förutsättningar för en starkare ekonomi.

 

Årets mentor i kategorin Starta är Anna Lundqvist, Vd och ägare av Bli Klar, Complete Consulting Sweden AB.

 

Adepten för Årets mentor starta: ”Jag är lugnare, tryggare, säkrare och mer professionell idag”

Mentor-relationen inleddes under 2022 då Anna Lundqvist kom in som mentor för adeptföretaget Peace Love Joy i Luleå som drivs av Sofia Larsson som är yogalärare, massageterapeut och healer.

Sofia berättar: ”-Jag har utvecklats väldigt mycket som person och företagare med hjälp av Anna som mentor. Vi har klargjort vilka områden som jag behövde ta tag i för att få mer ordning och struktur samt skalat bort sådant som inte gynnar mig, allt för att jag ska kunna jobba så hållbart som möjligt både ekonomiskt och för mina kunder och min hälsa. Det har gjort mig lugnare, tryggare, säkrare och mer professionell i mitt företagande och gett mig större och mer inkomstbringande uppdrag.

 

För mer information, kontakta:
Stefan Stålnacke, mentorsansvarig hos Almi Nord, mobil 073-085 79 05

Nicklas Wikström, Årets Mentor Växa i Norrbotten, mobil 070-247 88 80

Anna Engström, Verksamhetschef Nyföretagarcentrum Nord, mobil 070-525 26 82

Anna Lundqvist, Årets Mentor Starta i Norrbotten, mobil 070-261 62 81

 

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

 

Om NyföretagarCentrum Nord

NyföretagarCentrum Nord är Norrbottens ledande kraft för nyföretagande med målet att skapa goda förutsättningar för fler hållbara nya företag i Norrbotten. NyföretagarCentrum Nord möter nystartare i åtta av Norrbottens kommuner. I samarbete med kommun och näringsliv rustas nya och blivande företagare med kunskap, inspiration och affärsnätverk för att starta, driva och utveckla nya företag. NyföretagarCentrum finns i 230 av Sveriges kommuner.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag med tillväxtpotential. Almis verksamhet ska vara ett komplement till den privata marknaden. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. Almi Företagspartner Väst ägs till 51 procent av Almi AB. Regionala medägare är Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg AB. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet.