2022-10-19 10:00Pressmeddelande

Almi och NyföretagarCentrum Umeå utser Årets mentorer i Västerbotten

Uppskattar att berätta om verksamhetens faktiska utmaningar utan att försköna något”

 

Andreas Åström och Ludwig Stendahl har utsetts till Årets Mentorer i Västerbotten. Det skedde vid en ceremoni på Länsresidenset i Umeå under onsdagen och prisutdelare var landshövding Helene Hellmark Knutsson. 

Andreas har funnits som bollplank och stöd i Noor Digitals tillväxtfas senaste året, berättar Andreas adept Johan Jonsson

Alla borde få en Ludwig till sin hjälp vid start av företag, summerar Ludwigs adept Maria Östensson sitt mentorår.

 

Om mentorprogrammen

Utmärkelsen Årets Mentor Växa delas ut av Almi Företagspartner, som driver mentorprogram för tillväxtföretag. Genom Almi får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt.

Priset Årets Mentor Starta delas ut årligen till en mentor inom NyföretagarCentrum Västerbottens mentor/adeptprogram som bidragit starkt till etablering och utveckling av ett nytt företag och bedöms vara en god förebild för andra företagare i tidigt skede.

 

Engagerad och kunnig mentor

Anders Åström är idag aktiv som affärsängel och konsult inom företagsledning/styrning, i bolaget Nyverket Förvaltning. Han har tidigare varit aktiv som entreprenör inom gymbranschen.

Adepten Johan Jonsson pekar på hur engagerad och kunnig hans mentor är.  – ”Andreas har, med sin erfarenhet av att bygga bolag och utveckla mjukvara, kunnat komma med tydliga förslag på förbättringar”, säger adepten.

 

”Stöttning när vi gått från start-up till scale-up fas”

Adepten Johan Jonsson är medgrundare i bolaget Noor Digitalbyrå. Bolaget fokuserar på att hjälpa företag att synas digitalt med fokus på ökad tillväxt. Som adepten själv uttrycker det: - ”Vi är specialister på digital marknadsföring. I skrivande stund är vi 40 anställda och har kontor i Umeå, Stockholm och Göteborg. Vi har vuxit utan riskkapital och placerat oss som Gaseller på DI:s Gasellista två år i rad.”

 

Företaget har under Andreas år som mentor sett en tillväxtökning, som till delar kan kopplas till de erfarenheter adeptbolaget fått ta del av. – ”Vi är ett bolag i stark tillväxt och i och med det ville jag få stöttning när vi gått från start-up till scale-up fas. Dessutom ville jag bredda mitt nätverk här i Umeå och bygga en starkare lokal förankring. Något vi varit dåliga med sen start”, berättar Johan.

Adeptens motivering, Årets Mentor Växa:

”Andreas har funnits som bollplank och stöd i Noor Digitals tillväxtfas senaste året. Han har varit lyhörd, flexibel och kommit med tydliga förslag på förbättringar som vi har kunnat verkställa i verksamheten. Allt ifrån små till större förändringar. Andreas erfarenhet av att bygga bolag och utveckla mjukvara har varit värdefullt. Som person uppskattar jag Andreas prestigelöshet och värme, något som gör att man snabbt vågar öppna sig och berätta om verksamhetens faktiska utmaningar, utan att försköna något.”

Årets Mentor Växa är Andreas Åström, Nyverket Förvaltning AB, nominerad av adepten Johan Jonsson (Medgrundare och försäljningschef, Noor Digitalbyrå).

 

”Alla borde få en Ludwig till sin hjälp vid start av företag”

Via Bo Nordström på Nyföretagarcentrum Umeå fick Maria Östensson kontakt med Ludwig Stendahl och möjlighet att delta i ett mentor/adept-program.

”-Kände omedelbart en stor tillit när jag mötte Ludwig första gången. Jag fick mycket god hjälp och en fantastisk stöttning av honom i samband med att jag startade mitt företag, Östensson Design Studio AB. Han engagerade sig verkligen i mina frågor och utmaningar kring företagsstart, kunder, ekonomi och bolagstänk. Alla borde få en Ludwig till sin hjälp vid start av företag”.

 

Östensson Design Studio är en internationell inredningsarkitektbyrå med säte i Sverige. De drivs av övertygelsen att mående och miljö hänger ihop, och tron på kraften i design. Bra form ska gå direkt till hjärtat.

Bolaget arbetar främst med inredning för offentlig miljö och företag, där de skapar designkoncept som reflekterar företagets identitet, tjänster och profil.

Maria Östensson är Östensson Design Studio:s konstnärliga ledare och ägare.

 

Ludwig Stendahl driver bolaget No Cloud. Bolaget har sitt kontor i Umeå men jobbar med kunder över hela Sverige. Målet är att hjälpa kunder nå toppen utan att fastna i molnen på vägen dit.

Ludwig har i mer än 35 år verkat som konsult inom ledning/styrning, affärsutveckling och ekonomi. Inom området grupper/individer har Ludwig lång erfarenhet av coachning och mentorskap.


Juryns motivering Årets Mentor Starta:

Årets Mentor Starta, Ludwig Stendahl, har genom stort engagemang och ett gediget intresse för nyföretagande funnits där som en viktig supporter för sin adept när hon började sin företagsresa. Ludwig har varit en god lyssnare, följt upp och drivit samtalen framåt, speglat upp nya perspektiv och möjligheter samt sist men inte minst haft modet att även ställa tuffa frågor. Han har generöst delat med sig av sin kunskap och egna erfarenheter kopplat till adepten och hennes start av ett nytt livskraftigt företag. Med hjälp av Ludwigs insatser har adepten utvecklats som person och som företagare. Detta har bidragit till att tillväxten tagit fart.

 

För mer information, kontakta:
Kalle Hardell, mentoransvarig hos Almi Nord, mobil 072 – 211 91 00

Andreas Åström, Årets Mentor Växa i Västerbotten, mobil 070 – 378 28 97

Brita Natanaelsson, Verksamhetsledare NyföretagarCentrum Umeå, mobil 073 – 070 01 96

Ludwig Stendahl, Årets Mentor Starta i Västerbotten, mobil 070 - 942 92 92

 

 

Om NyföretagarCentrum Västerbotten

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Vårt mål är att skapa tillväxt genom ett ökat entreprenörskap och start av nya, livskraftiga företag. Idag finns ca 90 NyföretagarCentrum i Sverige vilkas verksamhet omfattar 228 kommuner i landet. Upp emot 10 procent av alla nya företag i Sverige startas varje år av NyföretagarCentrum. Under 2021 startades 8 000 nya företag genom NyföretagarCentrum.

I Västerbotten har NyföretagarCentrum verksamhet i Umeå, Skellefteå och i Lycksele. Verksamheten på lokal nivå runtom i landet finansieras av kommun, näringsliv samt regionala näringslivsintressenter.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.