2015-09-25 13:00Pressmeddelande

Almi och NyföretagarCentrum utser Årets Mentorer:

Michael Wulff har utsetts till Årets Mentor i kategorin befintliga företag. – Det ger energi att vara mentor. Dessutom är det viktigt att bidra till att företag startar och utvecklas, säger han. Till Årets Mentor i kategorin blivande företagare har utsetts Bo Selerud. – Vårt mentorsår har tagit oss från idé till en aktör på marknaden, säger hans adepter William T Chaoukeir och Taher Anosheh. – En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas och kan få sitt företag att växa och överleva, säger Thomas Orrung hos Almi Stockholm Sörmland och Birgit Båvner, Nyföretagarcentrum Östra Sörmland, som representerar de organisationer, som utser Årets Mentorer i länet. De båda mentorerna är också nominerade till utmärkelsen Årets Mentor i Sverige.

Michael Wulff: Man måste gilla människor!

Michael Wulff driver ett konsultföretag inom affärsutveckling och har en lång erfarenhet från bank- och finansvärlden. Han har under åren haft över ett dussin adepter. – Det ger energi att vara mentor. Dessutom är det viktigt att bidra till att företag startar och utvecklas. Vårt välstånd bygger ju på det, säger han. Han menar att som mentor bör man ställa öppna frågor så att adepten själv kan finna vägar och lösningar och se risker och möjligheter. – Men om man är helt uppe i sin idé är det lätt att underskatta den tid det tar och att man tappar det strategiska. Min roll är att ta upp sådant, säger han och pekar också på att ofta dyker frågor om säljmetodik och ledarskap upp. Vad krävs då av en bra mentor? – Att man har någon form av erfarenhet. Att man kan lyssna och ställa rätt frågor och kan tillföra ett strategiskt perspektiv. Sedan måste man gilla människor! Och samtidigt respektera att vi är olika, svarar han. Vad krävs då av en adept? – Man måste vilja, vara positiv, öppen och vara beredd att ta del av och driva processen. Jag brukar göra en överenskommelse vad som ska göras till nästa möte, säger Michael Wulff, årets mentor för etablerade företag i Sörmland.

Juryns motivering till Michael Wulffs utmärkelse:

Michael Wulff har ett driv och en energi som smittar, ett nätverk som skapar ovärderliga kontakter och en stark analytisk förmåga som hjälper varje företagare att se verksamhetens potential.

Bo Seleruds adept: Han utstrålar att han tycker företagande är kul!

Årets mentor i kategorin blivande företagare Bo Selerud är egen företagare och har en lång erfarenhet av internationella affärer. - Han inspirerar, utmanar och driver på och hans stora engagemang har varit helt ovärderligt för vårt företags utveckling. Dessutom utstrålar han att han tycker företagande är kul. Han delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och nätverk och är ett stöd vid beslut och målformuleringar. Nu har vi både avtal och intressanta affärsmöjligheter, säger adepterna William T Chaoukeir och Taher Anosheh, som driver Nyköpingsföretaget iBuildgreen, som säljer miljömässigt hållbart byggmaterial för offentlig miljö till byggbranschens olika aktörer. - Vår ambition är att bli marknadsledande och en internationell aktör inom miljövänligt byggmaterial. Vårt mentorsår har tagit oss från idé till en aktör på marknaden, säger de båda adepterna.

Juryns motivering till Bo Seleruds utmärkelse:

Bo Selerud inspirerar, utmanar och driver på. Hans stora engagemang och branschkunskap har varit helt ovärderlig för att skapa utveckling och tillväxt!

Prisutdelningarna

Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för både befintliga och blivande företag i Sverige sker den 6 november i samband med mässan Eget Företag i Älvsjö.

Om mentorprogrammen

Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas. Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i de två mentorprogrammen.

Mer information, kontakta:
Thomas Orrung, Almi Stockholm Sörmland, mobil 08-458 14 51

Birgit Båvner, NyföretagarCentrum Östra Sörmland, mobil 070-340 60 94

Michael Wulff, Årets mentor befintliga företag, mobil 070 243 00 53

Bo Selerud, Årets mentor blivande företag, mobil 070 200 97 75

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.