2008-06-10 09:21Pressmeddelande

Almi satsar på innovationer inom vård och omsorg

Nu satsar Almi företagspartner på ett nationellt program för utveckling av innovationer inom vård och omsorg. Satsningen innebär att fler idéer inom vård och omsorg kommer att utvecklas till kommersialiserbara produkter och tjänster.

Syftet med satsningen är att bidra till ett innovativt klimat inom vård och omsorg. Vårdpersonal är ofta idérik och det finns många som har bra lösningar på praktiska problem i det vardagliga arbetet. Almis satsning innebär att fler nu får möjlighet att utveckla en idé till en kommersialiserbar produkt eller tjänst. Målet är att få fram nya eller förbättrade produkter som ger en bättre sjukvård, tandvård, kundnytta och ekonomi.

- Arbetet sker i nära samverkan med landets landsting. De är väldigt intresserade av att ta vara på de idéer som finns inom vården eftersom alla vinner på vårdinnovationer, patienter, vårdpersonal och inte minst samhället i stort, säger Lennart Augustinius, affärsområdeschef i Almi Företagspartner.
Diplomerade innovationskonsulter
Almis konsulter kommer nu att utbildas i de speciella förutsättningar som finns inom vård- och omsorgsområdet. Utbildningen sker i samarbete med bland andra Linköpings universitet och Läkemedelsverket och leder till en diplomering. Tre av Almis regionala bolag är idag verksamma inom området: Almi Jönköping, Almi Värmland och Almi Östergötlands län. Under 2008 och 2009 kommer ytterligare åtta av Almis 19 bolag att ha specialkunskap inom området vård och omsorg. - Genom att lyfta upp verksamheten på nationell nivå får vi samordningsfördelar och kan sprida kunskaperna över hela landet, säger Lennart Augustinius.

Både produkt- och tjänsteinnovationer
I genomsnitt tar det tre år för en innovation inom vård och omsorg att komma ut på marknaden. På Almi i Jönköping har man jobbat med innovationer inom detta område en längre tid. Det har resulterat i 130 idéer, varav ett 20-tal blivit kommersialiserade.
- Det är viktigt att vi inte bara ser till rena produktinnovationer utan också innovationer som inbegriper tjänster och andra typer av nya sätt att lösa och underlätta olika problem, säger Lennart Augustinius.

Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.

För ytterligare information:
Lennart Augustinius, chef affärsområde innovation, 070-676 14 12

ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt

 

 


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.