2007-08-09 09:02Pressmeddelande

ALMI satsar på kvinnor med idéer

Nu blir det enklare för kvinnor att finansiera bra idéer. ALMI avsätter 10 miljoner kronor som reserveras enbart för innovativa kvinnor

Programmet ger fler kvinnor möjlighet att finansiera innovationsprojekt. Det gäller idéer om nya produkter och tjänster och täcker alla branscher. Programmet pågår fram till årsskiftet och förväntas stödja 100 nya innovationsprojekt.
Det är regeringens satsning på kvinnors företagande som gör programmet möjligt. Den förstärkta innovationsfinansieringen är en del av ett omfattande program för att främja kvinnors företagande.

- Eftersom en stor del kvinnor finns i tjänstesektorn blir det intressant att se om antalet tjänsteinnovationer kommer att öka. Inom vård och omsorg till exempel, borde det finnas potential att skapa nya företag kring nya innovativa tjänster, säger Göran Lundwall koncernchef på ALMI Företagspartner.

Öka kvinnors företagande
ALMI satsar på kvinnors företagande. Målet är att öka kvinnors företagande genom att ha en högre andel kvinnor bland kunderna än genomsnittet. Information och särskilda program för kvinnor ska möjliggöra att målet uppnås.

ALMI innovationsrådgivare är specialiserade på att hantera idéer på ett tidigt stadium. Utöver finansiering ges rådgivning. Två viktiga grundförutsättningar krävs dock; att innovatören har egen drivkraft och en marknad som efterfrågar resultatet av idén. För mer information kontaktas det regionala ALMI-bolaget.

ALMI Företagspartner
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. ALMI, som ägs av staten, är moderbolag i en koncern med 21 regionala bolag som har regionala delägare.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Augustinius, affärsområdeschef Innovation, tel 070-676 14 12
Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 070-314 34 34.

ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.