2017-08-21 12:24Pressmeddelande

Almi satsar på seminarier med tunga namn från näringslivet till Dalarna

null

Under hösten kommer varje månad innebära ett besök från ett tungt namn från näringslivet genom den seminarieserie som Almi satt ihop. Anna Rosengren är tf VD på Almi GävleDala och initiativtagare till seminarieserien. Hon är glad över möjligheten att erbjuda företagsledare i Dalarna att ta del av föreläsarnas erfarenhet och kunskap genom seminarierna.

- Tanken är att de ska ge en injektion av inspiration till hur man kan ta nästa steg i sitt eget företagande, säger Anna Rosengren.

Idén till seminarierna kommit genom Almis möten med Dalarnas företag. Under ett och ett halvt års tid har man gjort 600 behovsanalyser i företag, där det har visat sig att många av företagen vill växa men de ställs inför många linknande frågeställningar för att lyckas med det. Det är dessa gemensamma frågeställningar som ligger till grund för de teman som tas upp under höstens seminarieserie.

- När vi träffar företag så lyssnar vi in vad de behöver för att komma vidare och öka sin tillväxt, vi gör behovsanalyser. Det är genom dem som vi sett att det finns många gemensamma utmaningar, ofta handlar det om marknadsföring och affärsutveckling men också organisationsutveckling och framtidstrender berättar Anna Rosengren och fortsätter

- Vi har möjlighet att göra det inom ramen för projektet Fler hållbara företag i tillväxt, där vi bland annat tittar på företagsledare och deras viktiga roll i utvecklingen av företag. Vi vill helt enkelt inspirera ledarna att ta sina företag så långt de kan. Genom dem får vi ett starkt näringsliv i Dalarna.

Fem av näringslivets superkändisar kommer till Dalarna

Redan i slutet av augusti kommer grundaren till inredningskedjan Granit, Susanne Liljenberg, till Almi i Borlänge för att prata om hur man tar sin idé, sin dröm och gör verklighet av den. Det var precis vad hon gjorde när hon tillsammans Anett Jorméus ville förenkla livet med snygg förvaring. Nu är det en kedja med närmare 30 butiker i Sverige, Norden och Tyskland.

- Det som är så inspirerande med Susanne är att hon utgått ifrån ett behov, ett driv och en dröm som hon själv har och skapat något som många andra människor vill ha. Men hon har också varit strategisk i sina val, både vad gäller val sina produkter och placering av sina butiker. Att våga välja bort det är en viktig egenskap för att lyckas, säger Anna Rosengren.

September månads föreläsare är den inte helt okände Alexander Bard, debattör, filosof och musiker. Han kommer att tala om omvärldsförändringar och hur man kan ta tillvara de möjligheter som skapas när spelreglerna i samhället ändras, både vad gäller IT men faktiskt också den ekonomiska spelplanen.

I oktober kommer Azita Shariati, en av näringslivets mäktigaste. Hon är VD på Sodexo, serviceföretag med över 8000 anställda och 3,8 miljarder i omsättning.

- Även om Azhita Shariati inte är ett namn som alla känner till så är hon en av näringslivets superkändisar. Hon ligger ständigt på listor över de mäktigaste makthavarna, superkommunikatörer och liknande, hon är otroligt imonernade, säger Anna Rosengren och fortsätter

- Azita kommer att dela med sig av sina erfarenheter av hur mångfald och jämställdhet bidrar till bättre resultat för företaget.

I november kommer en av Sveriges ledande hållbarhetsexperter, Pär Grankvist, som ofta syns i medier som Sydsvenska Dagbladet och SVT. Anna Rosengren menar att han har en förmåga att inspirera till att tänka hållbarhet som fungerar för företaget.

- Han har sagt att man ska hoppa över teorierna, dumpa moralen och istället tala om hur man kan tjäna pengar på hållbarhet. Det tror jag är en bra ingång för många företagare. Det finns ett stort marknadsintresse för en bättre värld och idén är att under den här föreläsningen titta närmare på hur man bättre drar nytta av kundernas engagemang.

Seminariet kommer att äga rum under Falu företagarvecka som i år har fokus på just hållbarhet.

I december kommer en man som med sitt varumärke tagit för sig av marknaden genom att satsa allt på att skapa produkter som kunderna verkligen vill ha och marknadsföra dem kraftfullt. Den mannen heter Thomas Ek och byggde OBH Nordica, ett företag som gör hushållsprodukter som finns i många av våra kök.

- Det är intressant att höra hur OBH Nordica gjorde för att bli marknadsledare i en redan mogen bransch. För de har verkligen lyckats ta fram produkter som folk vill ha, med en design som är attraktiv, men de har också lyckats ta fram dem i rätt antal och vid rätt tillfälle. Det är verkligen en bedrift, men en bedrift som fler kan göra, säger Anna Rosengren.

- Vår förhoppning med det här seminariepaketet är att ge Dalarnas företagsledare chansen att ta del av erfarenheter och kunskap om hur andra har gjort för att de ska få inspiration att fortsätta sitt eget arbete framåt, säger Anna Rosengren.

Du hittar hela programmet på Almi GävleDalas hemsida almi.se/gavledala

Om Seminarierna:

Susanne Liljenberg - 29 augusti

Alexander Bard - 6 september

Azita Shariati - 12 oktober

Per Grankvist - 21 november (i Falun)

Thomas Ek – 5 december

Alla seminarier sker i Teknikdalen i Borlänge, utom Per Grankvist som är på Dalarnas museum i Falun.

För mer information kontakta gärna Lina Renberg, kommunikationsansvarig 072-5088865

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.