2014-03-06 08:51Pressmeddelande

Almi satsar på tillväxt bland unga entreprenörer: Unga lovande företagare i Halland har valts ut till ett riksomfattande tillväxtprogram

null

Nu har Almis riksomfattande mentorprogram för unga entreprenörer med företag, som har en uttalad tillväxtpotential dragit igång på allvar. Fem unga företagare i Halland har valts ut och tilldelats en erfaren mentor. – Andelen unga företagare under 30 år är låg och efterfrågan på insatser är hög. Många är hungriga och beredda att växa och nu vill vi möta upp det behovet, säger Magdalena Johansson, VD Almi Halland. En av länets utvalda unga företagare är Hanna Norrman, som med en kollega driver miljöcertifieringsföretaget SEE U i Halmstad. – Jag brinner för vår sak och vill få ut budskapet till våra kunder. Det finns så mycket vi kan göra bättre, säger hon. Förra året fanns 14.259 aktiebolag i länet och enligt uppgifter från 2012 drivs 217 aktiebolag av unga entreprenörer. Det skulle motsvara 1,5 % av länets aktiebolag.

Erfaren mentor kan initiera tillväxt
Satsningen i Halland är en del av en riksomfattande satsning där 120 unga entreprenörer nu deltar i det mentorprogrammet för Unga Entreprenörer, som regeringen uppdragit åt Almi att genomföra. I programmet ingår tillgång till en erfaren mentor, ett utbildningsstipendium och nationella nätverksträffar varav den första går av stapeln i mars. - Vi satsar nu på unga entreprenörer med företag som har en tillväxtpotential med efterfrågade produkter och tjänster. Vi bedömer också att företagen har en långsiktig lönsamhet och ett ledarskap som är moget att klara av en expansion. En effektiv metod för att initiera tillväxt är tillgången till en erfaren mentor, säger Magdalena Johansson.

Viktigt att veta hur naturen och klimatet fungerar
Hanna Norrman, 29 år, ingår i Almis mentorprogram för Unga Entreprenörer. Sedan 2008 driver hon tillsammans med Hanna Berggren företaget SEE U i Halmstad, som erbjuder tjänster inom miljöområdet med fokus på miljöledningssystem för små och medelstora företag. Företaget är sedan januari i år godkänd utfärdare av den metod som har kvalitetssäkrats av Svensk Miljöbas. Förutom att diplomera företag genomför SEE U också miljöutbildningar till personal i företag som vill satsa på miljöarbete och revision av de företag som blivit diplomerade. – Ett effektivt miljöarbete kräver också engagemang hos alla som arbetar i företaget. Därför är det viktigt att veta hur naturen och klimatet fungerar. Vår miljöutbildning ger den kunskapen, säger Hanna Norrman.

Miljarbete avgörande konkurrensfaktor idag
Hanna Norrman är ett bra exempel på en ung entreprenör med ett företag med ett efterfrågat erbjudande, som står för kvalitet och service. I och med att företaget är godkänd miljöutfärdare kan man arbeta över hela landet med certifiering från att ha varit begränsade till Halmstad. – Men först vill vi få fler kunder i resten av Halland och i Småland. Sedan får vi se, säger Hanna Norrman. Trenden är tydlig. Intresset för miljöcertifiering hos små och medelstora företag ökar. Det är ett sätt att få struktur på sitt arbete och att spara pengar. Det påverkar val av transporter, produkter, resor och energianvändning. – Det är också en avgörande konkurrensfaktor idag. Inte minst när det gäller upphandlingar både inom det offentliga och när kunden själv är certifierad, säger Hanna Norrman. Dessutom är den yngre generationen alltmer vaken för om företaget de vill arbeta i har ett miljötänk.

”Jag brinner för vår sak”
Hanna Norrman ser fram emot samarbetet med sin mentor Monika Viklund, som både är tekniker och marknadsförare men också med erfarenhet inom utbildning, innovation och arbetsmiljö. – Jag hoppas kunna få hjälp med att ta vårt företag till nästa nivå och etablera oss på nya marknader och branscher, säger hon. Det är främst inom områdena marknadsföring och försäljning som hon vill utvecklas. – Men viktigaste är att jag brinner för vår sak. Jag vill få ut budskapet till våra kunder. Det finns så mycket vi kan göra bättre. Det driver oss, säger Hanna Norrman.

Det unga företagandet i länet
För tabell se bifogad PDF

De statistiska uppgifterna grundar sig på material från UC och Bolagsverket.

För ytterligare information,
Magdalena Johansson, VD Almi Halland, mobil 070 566 38 21
Hanna Norrman, VD SEE U, mobil 070 639 13 05
Marlene Hagenrud, nationell projektledare Fokus Unga Entreprenörer, mobil 070 699 79 25

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.