2013-04-24 09:31Pressmeddelande

Almi startar fjärde omgången av Styrelsekraft: Internationellt intresse för kvinnor i regeringens styrelsesatsning

Fram till månadsskiftet har ytterligare 143 kvinnor möjlighet att anmäla sig till nästa omgång av regeringens satsning Styrelsekraft, som vill öppna upp för fler kvinnor att ingå i bolagsstyrelser. Man vänder sig i första hand till kvinnor som äger och driver företag men också kvinnor i företagsledningar och som redan verkar i styrelser kan söka.

Ett tiotal rekryteringsbolag har listat de nu närmare 600 kvinnor som genomgått utbildningen. Även den internationella rekryteringslistan Global Board Ready Women har öppnats upp för de som utbildats genom Styrelsekraft. En färsk undersökning visar att drygt hälften av 2011 års deltagare har genomfört eller kommer att genomföra förändringar i sina styrelser. – Det finns ett stort intresse för programmet och varje år är det överbokat. Nu har vi också utökat antal centralorter som numer finns i Malmö, Växjö, Göteborg, Karlstad, Stockholm och Sundsvall, säger Jimmy Pervik som är nationell projektledare hos Almi.

Internationellt kvalitetssäkrad rekryteringslista

Deltagarna i Styrelsekraft har från i år möjlighet att komma upp på den exklusiva internationella listan Global Board Ready Women för kvinnor som är kvalificerade för styrelseuppdrag. Listan sätts upp av European Business Schools/Women on Boards Task Force i samarbete med The Forte Foundation och the Financial Times Non-Executive Directors’ Club. Internationella rekryteringsföretag, valberedningar och styrelser som vill rekrytera kvalificerade ledamöter till styrelser har listan som en viktig sökmotor. - Är man intresserad av internationella uppdrag är det här ett utmärkt sätt att synas. Det är ganska svårt att finna andra vägar. Dessutom är Global Board Ready Woman en kvalitetssäkring för båda parter, säger Jimmy Pervik.

Merparten har förändrat sitt styrelsearbete

Runt 60 procent av deltagarna i 2011 års omgång av Styrelsekraft har genomfört förändringar eller har konkreta planer på förändrat styrelsearbete.  Det visar en färsk undersökning. Den vanligaste förändringen är att man har tagit in externa ledamöter. Några har också genomfört ordförandebyte. Andra förändringar handlar om ett bättre strategiarbete, en klarare rollfördelning mellan styrelsens ledamöter, en bättre struktur och tydligare riktlinjer för styrelsearbetet t.ex. inom budgetering och marknadsföring.  I något fall har man också tillsatt en skuggstyrelse och utsett ett Advisory Board.

Om Styrelsekraft

På uppdrag av regeringen driver Almi programmet Styrelsekraft, som ska främja en hållbar ekonomisk tillväxt genom att öka andelen kvinnor i styrelser. Styrelsekraft är ett nationellt utvecklingsprogram som riktar sig till kvinnor med hög kompetens, erfarenhet och med förutsättningar att sitta i en bolagsstyrelse. Deltagarna får möjligheten att tillsammans med en personlig mentor utveckla kontaktnät och sin personliga kompetens inom styrelsearbete, samtidigt som de tilldelas utbildningsstipendier.

För ytterligare information:

Jimmy Pervik, projektägare, Almi Företagspartner, mobil 070 574 69 40, jimmy.pervik@almi.se

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.