2008-10-14 10:31Pressmeddelande

Almi Stockholms Investeringsfond satsar på hushållsnära tjänster

Almi Stockholms Investeringsfond, ASI, investerar tillsammans med några privata investerare i den nätbaserade marknadsplatsen HemQ AB, som förmedlar hushållsnära tjänster till kunder via deras arbetsgivare. Almi Stockholm Investeringsfond ägs av Almi Företagspartner Stockholm och investerar i mycket tidiga skeden i bolag som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter.


HemQ.se erbjuder ett brett nätverk av kvalitetssäkrade leverantörer inom hushållsnära tjänster över hela landet och hanterar all administration runt köpen av tjänster. Eftersom tjänster går via arbetsgivarna kan de anställda ta del av den 50 %-iga skattereduktionen för hushållstjänster direkt vid köptillfället. Exempel på tjänster är städning, barnpassning, fönsterpustning och trädgårdstjänster.

- Vi bedömer att smarta system för att hantera hushållsnära tjänster har en god framtidspotential och är en del i en växande tjänstemarknad, säger Håkan Bonander, ansvarig för investeringsverksamheten inom Almi Stockholm.

- Vi är särskilt nöjda med att Almi Stockholm Investeringsfond väljer att delta i vår nyemission. Det är en mycket stark partner som ger oss en möjlighet att ytterligare stärka vår marknadsposition, säger Göran Gustafsson VD, HemQ.se

Se även www.hemq.se.

Frågor besvaras av:

Håkan Bonander
ALMI Företagspartner Stockholm AB
Box 6198, Drottninggatan 97, 102 33 Stockholm
Tel 08-458 14 26, mobil 070-49 29 555, fax 08-33 01 04
emailadress: hakan.bonander@almi.seALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxtOm Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.