2022-10-14 11:41Pressmeddelande

Almi stöttar länets företag till mer hållbara affärer

Varje år möter Almis rådgivare 100-tals företagare från olika branscher runt om i länet. Vi vet att många av dessa tycker att det är svårt att greppa vad hållbarhet innebär och vad det faktiskt har med deras affär att göra.

För att addressera detta arrangerar Almi, den 18 oktober, Almi Go med temat hållbara affärer. Arrangemanget är en del av Klimatveckan, 17-23 oktober, då hela länet kraftsamlar inom hållbarhetsområdet.

Vår förhoppning är att den här dagen ska ge länets företagare inspiration, kunskap och tips kring hur de kan komma igång med hållbarhet i sina affärer, säger Max Sundvall, rådgivare och projektledare för hållbarhetsprojektet Growing Green på Almi.

Ett 50-tal företagare kommer att mötas hos Almi under tisdagen. Förutom att nätverka, och utbyta erfarenheter med varandra, får de ta del av inspirerande temaföreläsningar med experter inom olika hållbarhetsområden.

Lokala företagare delar med sig av hur de konkret jobbar med hållbarhet i sina affärer. Dagen avslutas med Miki Tabakovic från IKEA Jönköping som berättar om sina erfarenheter från IKEAs utveckling av en mer hållbar affär.

 

Vi kommer att vara i Almis lokaler på Klubbhusgatan 13 i Jönköping och startar med drop-in från kl 11:00. Programmet kör igång efter lunchen kl 12:45.

Välkommen!

 

Hela programmet och mer om Almi Go hittar du här: https://www.almi.se/jonkoping/go22/

Info om Klimatveckan: https://www.klimatradet.se/klimatveckan-2022/  


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Benderius
Vd, Almi Jönköping
Anna Benderius
Max Sundvall
Projektledare Growing Green
Max Sundvall