2020-11-10 11:42Pressmeddelande

Almi Styrelsekartläggning mångfald

Arman Teimouri och Anna Lundmark Lundbladh under pressträffen för presentation av Almis styrelsekartläggning i VärmlandArman Teimouri och Anna Lundmark Lundbladh under pressträffen för presentation av Almis styrelsekartläggning i Värmland

Drygt vart tionde företag i Värmland har styrelseledamöter med utländsk bakgrund

 

Sedan 2013 har Almi kartlagt hur styrelserepresentationen i cirka 100 000 svenska bolag utifrån data om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män. Nu har Almi för första gången tagit fram statistik när det gäller utländsk bakgrund för alla län i Sverige.

 

  • Det här är viktig statistik som vi tidigare saknat. Vi vet att ju mer strategiskt ett företag arbetar, desto större möjligheter att det utvecklas. Där är aktiva styrelser med mångfald, oavsett om det handlar om kön, utländsk bakgrund eller ålder, central, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland som även är ansvarig för kartläggningen nationellt.

Utgångspunkten för Almis kartläggning är att företagen omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda. Det handlar om lite drygt 1100 företag i Värmland. Av dem har 11 procent minst en styrelseledamot med utländsk bakgrund. På vd-posten finns en person med utländsk bakgrund i sex procent av företagen.

  • Den stora utmaningen är att få av de kartlagda företagen kan ha ett aktivt styrelsearbete. Enbart hälften av bolagen har två eller fler ordinarie ledamöter och få av dem är rekryterade externt. Det ser jag som en fantastisk möjlighet och outnyttjad potential för tillväxt, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Kunskapen om hur det ser ut gör det möjligt för Almi att ha ytterligare fokus på sitt uppdrag – att vara Sveriges mest aktiva företagsutvecklare. Att coacha företagare att se över sitt styrelsearbete är en viktig pusselbit och Almi ser ett ökande intresse från företagen.

  • Människor med olika bakgrund och erfarenhet har med sig kunskap som bidrar till vidare perspektiv och bättre beslutsunderlag i strategiska frågor. Är vi olika förbereder vi oss dessutom bättre och vet att det krävs ansträngning för att nå enighet i en fråga, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Arman Teimouri, värmländsk riksdagsledamot, deltog på måndagens pressträff för att kommentera rapporten.

  • Det är viktigt att kartlägga och synliggöra fakta kring det svenska näringslivet. Ökad kunskap om konkurrenskraft och tillväxt kopplat till mångfalden i styrelser stärker svensk konkurrenskraft. Det är lika viktigt för det enskilda företaget, som för hela näringslivet, säger Arman Teimouri. 

 

Faktaruta

  • Statistiken är beställd av SCB. Population och data hämtas från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och Bolagsverkets styrelsedata. Uppgifter har också hämtats från undersökningen Företagens ekonomi (FEK).
  • Den fördjupade statistiken omfattar 50 934 bolag som har minst fem miljoner i omsättning, och/eller minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter.
  • Enligt SCB:s definition är en person med utländsk bakgrund: utrikes född eller inrikes född med utländska föräldrar.

Hela kartläggningen finns

 

https://www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/styrelsekartlaggningutlandskbakgrund

 

För mer information kontakta:

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland, ansvarig för kartläggningen 0708-14 93 77


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh