2023-11-14 11:00Pressmeddelande

Almi utser Årets mentor i Västerbotten

Väldigt tryggt att kunna bolla sina frågeställningar med en person med så mycket kompetens”

 

Patric Birgersson har utsetts till Årets Mentor i Västerbotten. Det skedde vid en ceremoni på Länsresidenset i Umeå under tisdagen och prisutdelare var landshövding Helene Hellmark Knutsson.  – Vid starten på varje möte tar Patric sig alltid tid att snabbt gå igenom vad som hänt på marknaden avseende just vår typ av verksamhet, berättar Patrics adept Lina Sjöström.

 

Om mentorprogrammet

Genom Almis mentorprogram får en företagare (adept) under ett år tillgång till en mentor som fungerar som bollplank för att ta företaget vidare till nästa nivå. Mentoruppdraget är ideellt och innebär en möjlighet till utveckling och nya affärskontakter för både mentor och adept.

Utmärkelsen Årets Mentor delas ut av Almi Nord, som driver mentorprogrammet inom ramarna för projektet Hållbar tillväxt.
Den tid och det engagemang som mentorerna ger är otroligt värdefullt och betydelsefullt för bolagens utveckling. Den expertis och erfarenhet som mentorerna besitter och helt kostnadsfritt delar med sig av är den absolut finaste delen med mentorprogrammet, säger Kalle Hardell, Mentoransvarig hos Almi Nord.

 

Engagemang och kompetens
Patric Birgersson är partner, auktoriserad revisor och affärsrådgivare på Ernst & Young i Umeå.

Adepten Lina Sjöström, Norrskenet Service i Umeå, pekar på hur engagerad och kunnig hennes mentor är.  – ”Vi har känt att vi har ett bra stöd och bollplank i Patric, där vi kan stämma av bl a juridiska spörsmål, vilket ger en trygghet i beslutsfattandet”, säger adepten.

 

”Företaget har utvecklats på en rad olika sätt”

Adepten Lina Sjöström är Vd och grundare av adeptbolaget Norrskenet Service i Umeå. Bolaget erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning för hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och lokaler.

 

Adepten ger själv följande beskrivning av mentorårets effekt på verksamheten: ”Under resans gång har företaget utvecklats på en rad olika sätt, allt ifrån växt i omsättning till antalet anställda. Vi har kunnat fatta väl grundade beslut i hur vi ska lägga upp vårt företagande, dvs hur vi ska bygga vår företagsstruktur.”

 

 

Adeptens motivering, Årets Mentor i Västerbotten:

”Vi nominerar Patric till årets mentor på grund av hans engagemang och kompetens! Vid starten på varje möte tar han sig alltid tid att snabbt gå igenom vad som hänt på marknaden avseende just vår typ av verksamhet. Det kan vara allt från ekonomi och räntor till fastighetsbranschen i stort. På så vis får vi en god inblick i aktuella frågor. Inför mötena brukar vi sätta samman en kort agenda, med de frågeställningar vi står inför just nu, Patric kommer väl förberedd och tar sig tid att svara på de frågor som är aktuella för oss. Som företagare känns det väldigt tryggt att ha en person med så mycket kompetens att kunna bolla sina frågeställningar med.”

Årets Mentor är Patric Birgersson, nominerad av adepten Lina Sjöström.

 

För mer information, kontakta:
Kalle Hardell, mentoransvarig hos Almi Nord, mobil 072 – 211 91 00

Patric Birgersson, Årets Mentor i Västerbotten, tel 090 - 70 27 12

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.