2020-03-27 07:36Pressmeddelande

Almi Värmland lanserar nu Brygglån

Den pågående krisen påverkar många små och medelstora företag kraftigt. Uteblivna intäkter och den stora ovisshet som råder slår hårt mot företagen som behöver se över sin likviditet och finansieringssituation. För att underlätta för företag att överbrygga svårigheterna lanseras nu Almis Brygglån.

- Vi har dialog med många fina värmländska företag dagligen och att många av dessa har behov av att brygga över denna kris är tydligt. Vi tror att dessa lån tillsammans med övriga stödåtgärder som är framtagna kommer att betyda mycket. Det är många företag som till nyligen fungerade väl och var lönsamma eller som var i ett tidigt innovativt skede och skulle ta nästa steg som behöver en anpassad finansiering för att brygga över denna kris, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Värmland.

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till ränte- och amorteringsanstånd redan från start. Lånet kan anpassas beroende på vilken fas företaget befinner sig i, oavsett om det är ett startupföretag eller ett etablerat företag. Det viktiga är att företaget var bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

Almis lånefond har förstärkts med 3 miljarder kronor

För att lindra de negativa konsekvenserna är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera. Här har Almi en viktig roll att fylla och regeringen har därför ställt nödvändiga resurser till förfogande. För att undvika att bärkraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov meddelade regeringen den 20 mars att Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor. Detta möjliggör denna lansering av Almis Brygglån.

- Det är många företag som kontaktar Almi just nu. Vi har en mycket kraftig ökning av antalet låneansökningar och amorteringsuppskov. Behovet hos små och medelstora företag är stort och akut. Därför har vi nu snabbt tagit fram ett särskilt anpassat Brygglån och växlat upp verksamheten. Lättast är det att söka information på www.almi.se/brygglan och där kan man också ansöka om lånet, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Värmland

Ansvarsfull och sund kreditgivning

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att Almi i sin rådgivning ska bidra till att säkerställa att krediten matchar kundens behov och återbetalningsförmåga. Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen med fokus på de små och medelstora företagen.

Läs om Brygglån här »Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh

Relaterad media