2022-06-03 05:30Pressmeddelande

Almi Värmland tilldelas jämställdhetspriset Geniuspriset 2022

Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland, tog emot årets pris av Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande och landshövding Georg Andrén.Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland, tog emot årets pris av Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande och landshövding Georg Andrén.

Igår gick en av landets största konferenser om jämställdhet av stapeln och Almi Värmland tilldelades Geniuspriset för sitt arbete med jämställdhet.

- Vi är stolta över att varje dag få arbeta för vårt uppdrag att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft för små och medelstora företag i Värmland och bidra till ökad jämställdhet i näringslivet. Vi träffar 500 företag årligen och vi ser ett ökat intresse från företag att öka jämställdheten av olika anledningar. Där kan vi göra stor skillnad, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Totalt var 18 organisationer nominerade och Almi Värmland var en av finalisterna tillsammans med Galleri Mats Bergman och Ellevio. Juryns motivering löd ”Genom ledarskap och initiativ har Almi Värmland lyckats mobilisera och sätta i rörelse ett förändringsarbete som spridit sig i och utanför den egna organisationen genom att mäta och analysera könsskillnader, utveckla kommunikation och rådgivning samt genom att sprida kunskap och verktyg, har dom förändrat sin egen organisation och omvärlden i en mer jämställd riktning. Kvinnor har därmed fått möjlighet att starta företag och utveckla sina idéer. Almi Värmland bidrar på så sätt till ekonomisk jämställdhet och hållbar tillväxt.”

- Vi arbetar med jämställdhetsfrågan på många olika sätt, till olika målgrupper och med ett långsiktigt perspektiv för att bidra till ökad jämställdhet i näringslivet. Det är viktigt att förstå att inkludering inte händer av sig själv. Det räcker inte med att rekrytera jämställt. Det är viktigt att skapa en miljö och struktur där alla kan bidra och där allas kompetens används, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Idag är det få bolag som ägs och drivs av kvinnor. Forskning visar också att det är svårare för kvinnor än män att attrahera finansiering och stöd för företagets utveckling. Några av insatserna som Almi Värmland gjort för att skapa en förflyttning är;

  • Styrelseutbildning för kvinnor som lett till att fler kvinnor tagit styrelseuppdrag
  • Investerareventet A-match där både investerare och pitchande bolag är 30% kvinnor, vilket är högt
  • Initiativtagare till Styrelsekartläggning som undersöker hur jämställda styrelserna i Sverige är vilket har lett till att fler rekryterar jämställt och förstår nyttan
  • Vi använder fakta från våra kartläggningar för att få fler företagare att förstå vikten av jämställdhet och mångfald för företagets hållbara utveckling och ekonomiska utveckling.
  • Vi har öppnat upp och genomlyst vår egen verksamhet för att se om organisationen faller i de fällor som forskningen pekar på när det gäller premiering av män och deras entreprenörskap. Observationer har skett i kundmöten. Metoder, tjänster och beslutsprocesser har genomlysts utifrån ett genus-analysperspektiv. Syftet har varit att säkerställa att vi är inkluderande och att vi har säkerställt både kultur och struktur.  Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh