2022-10-11 08:25Pressmeddelande

Almi visar vägen till rätt kapital

Att få ett företag att växa kräver både kompetens och kapital. Samtidigt anser företag att brist på finansiering är ett av de stora tillväxthindren. För åttonde gången sätter Almi Värmland fokus på företagens möjligheter till finansiering och anordnar Finansveckan ”Nya vägar till pengarna”.

För företag är tillgången till kapital avgörande för tillväxten. Det gäller framför allt mindre och nystartade företag, där finansiering via banklån och riskkapital kan vara begränsad. Samtidigt finns alternativa vägar att finansiera sitt bolag på såsom lån, crowdfunding eller bidrag men kunskapen om olika aktörer är inte så hög bland företag, rådgivare och banker. Almi ser som sin roll att visa på olika alternativa vägar även utanför banksystemet.

Tillgången till kapital är avgörande för ett företags överlevnad och tillväxt. Men tillgången till finansiering är i många fall begränsad. Vi vill underlätta för länets företag och genom en Finansvecka kan vi lyfta fram olika finansieringsformer från aktörer som normalt inte finns i Värmland, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Den 18 - 21 oktober arrangeras därför fyra olika webbinarier med teman; Nya finansieringslösningar, Att växa med riskkapital, Kapital för utveckling och Lyckas med din exportsatsning. Kopplat till varje tema presenterar fyra finansieringsaktörer sina erbjudanden för små och medelstora företag. De aktörer som är med i år är Krea, Svea, Pepins, Almi Invest, Asynjor Värmland, Business Angels Wermland, Feminvest, Energimyndigheten, Region Värmland, EKN, Vinnova, EEN, Allianz Trade samt Almi Värmland. Efter webbinariet får deltagarna chans att genom förbokade möten träffa aktörerna i digitala speed-meetings för att kort presentera sitt företag och sin satsning.

Stort intresse

Från 2012 har Almi Värmland årligen arrangerat Finansieringsdagar som lockat 100-talet besökare varje år. Förra året genomfördes eventet digitalt med 70 deltagare och 90 bokade speed-meetings. I år ser man ett lika stort intresse.

Nuvarande osäkerhetsfaktorer i omvärlden påverkar företagens förmåga negativt med ökad risk som följd i de investeringar som görs. Men det skapar också möjligheter där hållbarhet driver innovativ utveckling och omställning, säger Anna Lundmark Lundbergh. 

Nytt för i år är att värmländska bolag kommer berätta om deras tillväxtresa och hur de använt olika finansieringsformer i utvecklingen. Företagen som berättar är Stepler som pratar riskkapital, DIRI om hållbar utveckling och Werma om sin exportsatsning. 

För ytterligare information

Här kan du läsa mer om de olika aktörerna och företagen som deltar: http://almi.se/varmland/nyavagartillpengarna  Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh