2006-12-15 11:08Pressmeddelande

Almibarometern: Innovationer och nyföretagande ökar

Det hetaste entreprenörslänet är Västernorrland, tätt följd av Västra Götaland och Stockholm. Kyligaste länet är Västmanland. Det visar Almi Barometerns Entreprenörsindex som väger samman faktorerna lånebehov, innovationer och nyföretagande. – Storstäderna och Norrland har ett starkt företagande just nu. Storstadslänen har flyttat fram sina positioner under året eftersom även Skåne ligger högt. Även Norrland har ett starkt företagande med Norrbotten och Västernorrland högt upp på listan, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner.


Starkt lånebehov hos små företag
De små företagens finansieringsbehov är fortsatt starkt, enligt Almi Barometern. Sex av tio konsulter i Almi bedömer att finansieringsbehovet ökat under det senaste året. Det är fortsatta samma nivå som under de senaste åren. Klart högst finansieringsbehov har småföretagen i Kalmar län, Dalarna samt Västra Götaland. Mer dämpat är behovet i Västmanland, Uppsala och Örebro. – Att små företag har ett högt lånebehov visar att man investerar och vill expandera, säger Göran Lundwall.

Stark ökning av innovationer i Stockholm
Antalet innovationer och uppfinningar har ökat kraftigt under 2006. Höstbarometern bekräftar den högre nivån som framkom redan i våras. Över hälften av konsulterna indikerar en ökad tillströmning av nya kommersialiseringsbara idéer. Störst tillströmning är det i Stockholms län, följd av Västernorrland och Skåne. I Västmanland, Kalmar län och på Gotland ligger tillströmningen på en lägre nivå än i övriga landet.

Nyföretagandet ökar i Mellansverige
Nyföretagandet fortsätter att öka i de allra flesta län i Sverige. Tre av fyra konsulter ser en ökning mot två av tre i våras. Fyra län ligger i topp, nämligen Värmland, Jönköping, Örebro och Gävleborg. I Västmanland, Jämtland och Sörmland har nyföretagandet dämpats jämfört med tidigare. – Sverige behöver fler livskraftiga nya företag. Därför är det glädjande att ökningen av nyföretagandet fortsätter, säger Göran Lundwall.

Almi Barometern, som genomfördes 17 oktober till 7 november innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almikoncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 77 %.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag.

Stockholm den 15 december 2006
För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08 709 89 01, mobil 070 314 34 34


Almi-Barometerns Entreprenörsindex (fallande skala)
(Sammanvägning av faktorerna Finansieringsbehov, Innovationer, Nyföretagande)

De heta Entreprenörslänen:
1. Västernorrland
2. Västra Götaland
3. Stockholm

De ljumma Entreprenörslänen:
4. Norrbotten
5. Skåne
6. Värmland
7. Gävleborg
8. Kalmar län
9. Jönköping
10. Dalarna
11. Halland
12. Västerbotten
13. Östergötland
14. Gotland
15. Blekinge
16. Jämtland
17. Uppsala
18. Örebro
19. Sörmland
20. Kronoberg

Det kyliga Entreprenörslänet
21. Västmanland

De små företagens finansieringsbehov jämfört med för ett år sedan: (fallande skala)

Ökning
1. Kalmar
2. Dalarna
3. Västra Götaland
4. Värmland,
5. Östergötland
6. Gotland

Tendens till ökning
7. Norrbotten
8. Jämtland
9. Västernorrland
10. Gävleborg
11. Halland
12. Stockholm
13. Jönköping
14. Västerbotten
15. Skåne
16. Blekinge
17. Kronoberg

Oförändrat
18. Sörmland
19. Örebro
20. Uppsala

Minskning;
21. Västmanland

Nyföretagandet under det kommande året län för län (fallande skala)

Ökning:
1. Värmland
2. Jönköping
3. Örebro län
4. Gävleborg
5. Västra Götaland
6. Västernorrland
7. Uppsala län
8. Skåne
9. Kalmar län
10. Stockholm

Tendens till ökning:
11. Norrbotten
12. Gotland
13. Halland
14. Västerbotten
15. Dalarna
16. Blekinge
17. Kronoberg
18. Östergötland

Oförändrat:
19. Sörmland
20. Jämtland
21. Västmanland

Antalet innovationer under det kommande året (fallande skala)

Ökning:
1. Stockholm,
2. Västernorrland,
3. Skåne

Tendens till ökning:
4. Norrbotten
5. Västra Götaland
6. Uppsala
7. Sörmland
8. Västerbotten
9. Blekinge
10. Östergötland
11. Jönköping
12. Jämtland
13. Halland
14. Gävleborg

Oförändrat:
15. Kronoberg
16. Värmland
17. Dalarna
18. Örebro
19. Gotland
20. Kalmar

Tendens till minskning:
21. VästmanlandALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.