2007-06-25 09:11Pressmeddelande

Almis Entreprenörsindex: Nyföretagandet dämpas - Norrbotten hetaste entreprenörslänet

De hetaste entreprenörslänen är Norrbotten, följt av Uppsala, Örebro och Blekinge. De kyligaste länen är Stockholm, Västerbotten och Värmland. Det visar Almi Barometerns Entreprenörsindex som väger samman faktorerna lånebehov, innovationer och nyföretagande.

– Nyföretagandet fortsätter att öka men i lägre takt. Jämfört med i höstens undersökning indikerar nu fler konsulter inom Almi en lägre ökningstakt i nyföretagandet. En av orsakerna kan vara den starka tillväxten som ger fler möjlighet till anställning som alternativ till att starta eget, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner.


Nyföretagandet dämpas betydligt
Nyföretagandet dämpas i de allra flesta län i Sverige jämfört med i höstas. Knappt hälften av Almis konsulter tror på en ökning jämfört med tre av fyra hösten 2006. I bara tre län bedöms nyföretagandet öka, nämligen i Blekinge, Dalarna och Örebro län. Gävleborg och Västerbotten har de lägsta värdena även om nivån bedöms vara oförändrad under det kommande året.

Starkt lånebehov hos små företag
De små företagens finansieringsbehov är fortsatt starkt. Sex av tio konsulter bedömer att finansieringsbehovet ökat under det senaste året. Det är samma nivå som under de senaste åren. Klart högst finansieringsbehov har småföretagen i Kalmar län, Dalarna samt Västra Götaland. Mer dämpat är behovet i Västmanland, Uppsala och Örebro.
– Att små företag har ett högt lånebehov visar att man investerar och vill expandera, säger Göran Lundwall.

Ökning av innovationer i Norrbotten och Halland
Tillströmningen av antalet innovationer och uppfinningar kommer att dämpas något under det kommande året enligt Almi-konsulterna. De flesta tror på en oförändrad nivå medan endast var tredje tror på en ökning jämfört med nästan hälften hösten 2006. En tydlig ökning är det bara i två län, nämligen Norrbotten och Halland.

Almi Barometern, som genomfördes den 8 maj till den 28 maj innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almi-koncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 73 %.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag.

Stockholm den 25 juni 2007
För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08 709 89 01, mobil 070 314 34 34

Almi-Barometerns Entreprenörsindex (fallande skala)
(Sammanvägning av faktorerna Finansieringsbehov, Innovationer, Nyföretagande)

De heta Entreprenörslänen:
1. Norrbotten
2. Uppsala

De ljumma Entreprenörslänen:
3. Örebro
4. Blekinge
5. Halland
6. Västernorrland
7. Dalarna
8. Västmanland
9. Västra Götaland
10. Gotland
11. Kronoberg
12. Jönköping
13. Östergötland
14. Gävleborg
15. Jämtland
16. Kalmar län
17. Skåne
18. Sörmland

De kyliga Entreprenörslänen
19. Värmland
20. Västerbotten)
21. Stockholm

Nyföretagandet under det kommande året län för län: (fallande skala)

Ökning:
1. Blekinge
2. Dalarna
3. Örebro län

Tendens till ökning:
4. Uppsala län
5. Halland
6. Sörmland
7. Skåne
8. Kronoberg
9. Västernorrland
10. Västmanland
11. Västra Götaland
12. Jönköping
13. Värmland
14. Kalmar län
15. Norrbotten

Oförändrat:
16. Östergötland
17. Gotland
18. Jämtland
19. Stockholm
20. Västerbotten
21. GävleborgDe små företagens finansieringsbehov jämfört med för ett år sedan: (fallande skala)

Ökning
1. Norrbotten
2. Örebro
3. Uppsala
4. Gotland
5. Västernorrland
6. Kronoberg
7. Östergötland
8. Jämtland
9. Västmanland
10. Jönköping
11. Kalmar län
12. Skåne

Tendens till ökning
13. Blekinge
14. Västra Götaland
15. Dalarna
16. Värmland,
17. Västerbotten
18. Stockholm
19. Gävleborg
20. Halland

Oförändrat
21. Sörmland

Antalet innovationer under det kommande året: (fallande skala)

Ökning:
1. Norrbotten
2. Halland

Tendens till ökning:
3. Uppsala
4. Västra Götaland
5. Västmanland
6. Västernorrland,
7. Dalarna
8. Blekinge

Oförändrat:
9. Gotland
10. Örebro
11. Jönköping
12. Sörmland
13. Kronoberg

Tendens till minskning:
14. Östergötland
15. Gävleborg
16. Jämtland
17. Västerbotten
18. Kalmar län

Minskning:
19. Värmland
20. Stockholm
21. Skåne


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.