2007-12-20 08:49Pressmeddelande

Almis Entreprenörsindex: Nyföretagandet vänder uppåt Västmanland hetaste entreprenörslänet

Almis Entreprenörsindex vände uppåt under hösten efter ett något sjunkande index i våras. Det är framför allt nyföretagandet som återhämtat sig medan låneviljan och innovationsnivån ligger på ungefär samma nivåer som tidigare. Det hetaste entreprenörslänet är Västmanland följt av Norrbotten, Östergötland och Gotland. Det visar Almi Barometerns Entreprenörsindex som väger samman faktorerna lånebehov, innovationer och nyföretagande.

Nyföretagandet tar fart igen
En majoritet av Almis konsulter räknar med att nyföretagandet kommer att ta fart under det kommande året. Det är något fler jämfört med vårens barometer. Det är dock inte samma optimism som under förra året då två av tre konsulter bedömde att nyföretagandet skulle öka. Bidragande anledning till optimismen är att man ser ett ökat intresse hos kvinnor och invandrare.
Sju av tio Almi-konsulter bedömer att intresset hos kvinnor har ökat och sex av tio bedömer att intresset hos invandrare har ökat
Av Sveriges län ökar nyföretagandet mest i Norrbotten, Västmanland, Sörmland och på Gotland.

Starkt lånebehov hos mindre företag
Två av tre Almi-konsulter bedömer att de små och medelstora företagens finansieringsbehov har ökat det senaste året. Högst finansieringsbehov har företagen i Uppsala, Västmanland, Gotland och Norrbotten.
– De mindre företagens stora finansieringsbehov visar att de tror på framtiden och vill investera. Det är något som vi också märker i vår egen utlåning som ökat stadigt, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner.

Ökning av innovationer i Västmanland och Östergötland
En majoritet av Almis konsulter tror på ett oförändrat antal innovationer under det kommande året. I det stora hela är innovationstakten på samma nivå som i våras, vilket innebär att 2007 ligger på en något lägre nivå än förra året. Ungefär fyra av tio konsulter tror på en ökning nästa år vilket dock bara är marginellt högre än i våras. En tydlig ökning är det bara i Västmanland, Östergötland och Norrbotten.

Almi Barometern, som genomfördes den 13 till 30 november innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almi-koncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 79 %.

Almi Företagspartner AB
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 21 regionala dotterbolag.

Stockholm den 20 december 2007
För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08 709 89 01, mobil 070 314 34 34

Almi-Barometerns Entreprenörsindex
(fallande skala)
(Sammanvägning av faktorerna Finansieringsbehov, Innovationer, Nyföretagande)

De heta Entreprenörslänen:
1. Västmanland
2. Norrbotten
3. Östergötland
4. Gotland

De ljumma Entreprenörslänen:
5. Uppsala
6. Sörmland
7. Västra Götaland
8. Skåne
9. Örebro län
10. Gävleborg
11. Västernorrland
12. Jämtland
13. Kalmar län
14. Jönköpings län
15. Blekinge
16. Dalarna
17. Halland
18. Kronoberg
19. Värmland
20. Stockholms län

Det kyliga Entreprenörslänet
21. Västerbotten

Nyföretagandet under det kommande året län för län:
(fallande skala)

Ökning:
1. Norrbotten,
2. Västmanland
3. Sörmland
4. Gotland

Tendens till ökning:
5. Skåne
6. Uppsala
7. Örebro
8. Östergötland
9. Västernorrland
10. Gävleborg
11. Västra Götaland
12. Halland
13. Kalmar län
14. Dalarna
15. Blekinge
16. Kronoberg
17. Stockholm
18. Jönköping
19. Värmland.

Oförändrat:
20. Jämtland,
21. Västerbotten

De företagens finansieringsbehov jämfört med för ett år sedan:
(fallande skala)

Ökning
1. Uppsala
2. Västmanland
3. Gotland
4. Norrbotten
1. Västra Götaland
2. Jönköping
3. Östergötland
4. Kronoberg
5. Örebro

Tendens till ökning
6. Värmland
7. Dalarna
8. Gävleborg
9. Sörmland
10. Skåne
11. Jämtland
12. Halland
13. Blekinge
14. Kalmar
15. Västernorrland.

Oförändrat
16. Stockholm
17. Västerbotten

Antalet innovationer under det kommande året:
(fallande skala)

Ökning:
1. Västmanland
2. Östergötland
3. Norrbotten

Tendens till ökning:
4. Västernorrland
5. Gotland
6. Jämtland
7. Stockholm
8. Skåne
9. Kalmar län
10. Sörmland
11. Västra Götaland
12. Örebro
13. Uppsala
14. Gävleborg

Oförändrat:
15. Blekinge
16. Jönköping
17. Värmland
18. Västerbotten
19. Dalarna
20. Kronoberg
21. Halland

Hur bedömer du att intresset att starta och driva företag
har utvecklats i ditt län?

% Kvinnor Män Ungdomar´ Invandrare
Ökning 69 27 33 62
Oförändrat 30 68 58 37
Minskning 1 5 9 1ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.